DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 573 —


carstvo i još druge koristne upute, a bogato je ilustrovan krasnimi originalnimi
slikami, nismo se ni najmanje skanjivali na ovom ga mjestu
oglasiti.


„Ekonom" ovako se zove novi „list za širenje poljske privi-ede i
zaštićivanje privrednih interesa", koji je počeo izlaziti u Beogradu nedeljno,
a ciena mu je za inozemstvo 10 dinara u zlatu.


Wild-Qiieisiier, die Kunst des Schiessens mit der Biichse. Izašlo
u Berlinu. Ciena 4 K. 20 fil.
(itrashey, praktisches Handbuch fiir Jager. II. izdanje. Ovo djelo,
koje kritika vanredno hvali, ima 15 svezaka. Ciena svezci 1 K 20 fil
Walmschaft´e, Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchungen.


II. izdanje izašlo u Berlinu. Ciena 6 K.
Stotzer, Waldwegebaukunde nebst Darstellung der Eisenbahnen.
Ovo je već IV. izdanje ovoga priznatoga djela, koje je izašlo ove godine
nakladom Sauerlandera u Frankfurthu n/M.


Pfiitze, die land\virthschaftlichen Productiv und Absatzgenossenschaften
in Frankreich. Dobiva se kod Fricka u Beču uz cienu od 3 K.


Promet i trgovina.


Započela je saisona naših velikih jesenskih prodaja u hrasticama,
te su već raspisane one glavne dražbe, koje će se održati kod; krajiške
investicionalne zaklade, kr. šumskoga erara i kod nekih u tom pogledu
mjerodavnih imovnih obćina. 0 tom kako će one izpasti, ne može se
za sada još ništa sasvim stalno reći, jer te prodaje ne ovise samo o
obćim prilikama drvarskoga tržišta, već i o tom, kako su pojedine šumske
čestice procienjene.


0 tom, kakove prilike vladaju samo na svjetskom drvarskom tržištu,
naročito na onom za hrastovinu, mi srao se već u našem posliednjem
izvještaju potanje izjavili, naime: rezana roba traži se i dobra plaća, ali
nije tomu tako kod dužice, naročito francuske. Te dvie činjenice bit će
od upliva i kod spomenutih dražba, ako se već kod samih procjena nisu
nizko cienile one čestice sposobne skoro izključivo za proizvodnju dužica,
a više one, sposobne za rezanu robu.


S razloga, što je u prodji francuske dužice nastupila gotovo posvemašna
stagnacija, bilo bi doista shodno, kad bi se od strane prodavača
htjele uvažiti želje naših drvotržaca-dužičara, te po mogućnosti ni ne
iznositi na dražbu one šumske čestice, koje su sam o za proizvodnju
dužica sposobne, i to tako dugo, dok se prilike dužičarskoga svjetskoga
tržišta ne poboljšaju. Da li će prodavaoci to htjeti, ili bolje moći, uči
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 574 —


niti, pitanje je. Ne ima sumnje, da mnogi to ne će moći učiniti; ipalr
bi dobro bilo, da i oni sa svoje strane nastoje uvažiti opravdane želje
naših dužičara-producenata, pa da se ograniče Uh na najnuždnije prodaje.
Samo harmonijom izmedju prodavača i drvotržaca-producenta,
može i naša domaća trgovina s drvom postati odlučnim faktorom i na
svjetskom drvarskom tržištu, a mnogi se domaći producenta očuvati od
nepotrebnih gubitaka.


Ako se dakle i ne će ove godine, s razloga gore navedenih, naši
drvotržci, dužičari kod šumskih dražba osobito natjecati, tim više će se
za iste zanimati pilane, jer, kako već spomenusmo, piljena se roba traži.
Sto se tiče same šumsko-trgovačke bilance naše monarkije, sliedi iz do
sele objelodanjenih mjesečnih izkaza, da se je ona ove godine znatno
popravila. Već je objelodanjen izkaz i za mjesec kolovoz, iz kojega se
vidi, da je u samom tom mjesecu za 7.365 vagona drva iz austro-ugarskoga
carinskoga područja više izvezeno, nego li u kolovozu prošle
godine.


Od početka ove godine pa do konca kolovoza, poboljšala se
austro-ugarska šumsko-trgovačka bilanca za čitavih 52.584 vagona (1 vagon
= 100 metr. centi), jer dočim je prošle godine u istom razdoblju izvezeno
249.100 vagona drva, izvezeno je o. g. 301.684 vagona. Ima nade,
da će se i u daljnim mjesecima o. g. izvoz iz našega carinskoga područja
povećati, spram lanjskome, pa možda i polučiti onako povoljna
bilanca kakova je bila god. 1900.


Dočim je izvoz iz cieloga austro-ugarskoga carinskoga područja o.


g. znatno porasao i bilanca se prema lanjskoj znatno popravila, opaža
se znatni nazadak u izvozu iz Ugai´ske i Hrvatske u Austriju. Ove se je
godine od siečnja do konca kolovoza šumsko-trgovačka bilanca Ugarske
i Hrvatske prema Austriji za čitavih 4721 vagon u vriednosti od 1´4
milijuna kruna pogoršala, a to baš nije za našu polu monarkije utješljivo.
BrTOtržci dužieari kod svietloga Bana. Iz tajničtva drvotržnoga
odsjeka „Trgovačkoga doma" stigla nara je slieđeća obaviest:
Drvotržne prilike na našem dužičnom sajmištu nisu povoljne. Kako da
se iste poprave, ter na koji način da se tom važnom narodno-gospodarstvenom
činbeniku pomogne, o tome je drvotržni odsjek zagrebačkog
trgovačkog doma u zadnje doba češće viećao. Pri tom viećanju bje obradjena
spomenica ob onim mjerama, koje bi imale poprimiti i državne
vlasti, da sa svoje strane priskoče u pomoć tomu, do sada samom na
sebe upućenom domaćem trgovinskom ogranku, kojeg su izvanjske konkurencije
i svjetsko tržne prilike za sada živo pritisle.


Preuzvišeni gospodin Ban grof Pejacsevich blagoizvolio je predvedenu
mu na dne 19. kolovoza deputaciju drvotržnog odsjeka po pred.sjed