DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 572 —


Obrazlož enj e. ,


Obzirom na slične odredbe u svim inim susjednim zemljama i
državama, s razloga što je ustrojena šum. akademija, ter što će do koji
dan i njezini abiturienti dolaziti k polaganju izpita, mora se u interesu
i struke i stališa gornji petit odlučno zatitjevati već i zato: da se državni
izpit pridigne na neprigovorivu visinu i isti stepen, kao što vlada u
šumarski najnaprednijim državama.


I ovaj predlog je po skupštini prihvaćen.


IV. predlog g. Dragutina Laksara glaseći :
Obzirom na to, što su dnevnice šum. činovnikali imovn. obć. kod
šumarijali, ustanovljene počam od 1 K 75 f, što je tako neznatna svota
za pokriće dnevnog troška a napornog službovanja, ter ista odgovora
dnevnoj zaslužbi najnižjih javnih organah, predlažem ovogod. šum. skupštinu
sljedeći predlog.


Vis. kr. zem. vlada imade se obrazloženom predstavkom zamoliti,
da se dnevnice činovnikah imov. obćina, koji su kod šumarijah, poput onih
kod gosp. uredah ustanove, jer kod današnje skupoće je dosadanja na
minimum snižena dnevnica tako malena, da isti činovnici s takovom
absolutno izaći ne mogu, a ne može se od istih zahtjevati, da taj trošak
od svoje plaće podmiruju.


Taj predlog je u skupštini u cielosti prihvaćen.
Po tomu je zaključeno, da se g. predsjedatelju današnje skupštine
izrazi zapisnička zahvalilost za uzorno vodjenje današnje skupštine.
Nakon toga je skupština po predsjedatelju prekinuta na četvrt sata,
da se uzmogne zaključiti skupštinski zapisnik.


Nakon što je skupština bila nastavljena, pročitan je i ovjerovljen
zapisnik, i jer je tim bio dnevni red izcrpljen, zaključena je skupština
po predsjedatelju riečima: „Tim je dnevni red današnje skupštine izcrpljen,
te mi je čast zahvaliti se veleštovanoj gospodi na mnogobrojnom
posjetu, želeć im sretan povratak svojim kućama, odnosno do skorog
vidjenja kod sutrašnjega nastupa poučnog izleta u Bosnu i Dalmaciju."


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo: ´
Križanić, voćarstvo i povrćarstvo u Karlovcu i okolici. Izašlo u
Karlovcu u knjižari M. Fogine.
Voćarska škola u Lovrečini. Jesen 1903; Proljeće 1904. Izašao
je novi cienik ovog našeg velikog domaćeg poduzeća za uzgoj voćaka,
uresnog drveća itd., nu kako taj cienik sadržaje i kratke upute u vo