DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 557 —


pogodba za lakiranje velikih ulaznih vrata, za bojadisanje velikog stola
u dvorani, te nabavu jednog velikog staklenog ormara od hrastovine za
smještenje knjižnice za ukupnu svotu od 201 K.


Ađ k) Odobrava se.


1) Gradsko poglavarstvo u Zagrebu dopisom od 23. o. mj. broj
20022 traži platež od 10 K. za dvie kućne tablice na družtvenoj sgradi.
Ad 1) Dozvoljava se izplata.
Toč. IV. Predloži gg. odbornika.
Pošto predloga nema, to je sjednica zaključena.
Ovaj zapisnik pročitan je u sjednici upravljajućeg družtvenog od


bora dne 27. kolovoza 1903. te je bez primjetbe ovjerovljen.


H a V a s, A. K e r n,


II. podpredsjednik. tajnik,
Fischbach. I. Partaš


Zapisnik XXVII. redovite glavne skupštine „Hrv.-slav. šumarskog
družtva", obdržavane u Zagrebu dana 27. kolovoza 1903.


Drugi družtveni podpredsjednik velemožni gospodin kr. šumarski
ravnatelj Josip Havas otvara sjednicu i priopćuje, da je prvi podpredsjednik
velem. gosp. F. Zikmundovskv bolešću zapriečen družtvu predsjedavati.


Pozdravlja sakupljene članove dobrodošlicam i zahvaljuje im, što
su se u ovako liepom broju sakupiti, što je najbolji znak, da se vodi
živa računa o interesima družtva.


Današnjoj skupštini stigli su brzojavni pozdravi od članova gg.


F. Zikmundovskog, Althalei´a, Adameka i Dugača.
Priopćuje, da galičko žum. družtvo kod današnje sjednice zastupa
član A. Borošić, a slav gosp. družtvo B. Kranje, nadalje ugarsko šum.
društvo zastupa sam gosp. predsjedatelj, doljno austr. šum. društvo A.
Kern, opće hrv. družtvo za gojenje lova i ribarstva g. R. Kogel.


Konačno imenuje predsjednik perovodjom današnje sjednice nadšumara
I. Metlaša, a za ovjerovljenje zapisnika članove Š. Perca, i I.
Kolara, te poziva tajnika, da pročita izvještaj o djelovanju upr. odbora
u g. 1902/3.


Družtveni tajnik gosp. Ante Kern, kr. šup. šum nadzornik, čita izvještaj
o djelovanju upravnog odbora u g. 1902/3.


Nakon pročitanog izvještaja, uzima riječ član g. Vilim Dojković i
primjećuje, da u izvještaju nije nigde spomenuto, da se umrlom
društvenom blagajniku Leonu Šipeku izrazi ovdje u sjednici počast
uzvikom „Slava", pa držeći, da se je to samo previdjenjem dogodilo,