DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 556 —


c) G. kotar, šumar J. pl. Aue priposlao je šumar, družtvu za družtveni
muzej nadjenutu uralsku sovu, te moli, da mu se odšteti trošak
od 8 K. za nadjevanje iste.


Ad c). Prima se sa zahvalom i dozvoljava izplata od 8 K.


d) Slavonsko gospodarsko družtvo pozvalo je brv -slav. šumarsko
družtvo k svojoj na 9. o. mj. obdržavanoj glavnoj skupštini. Družtveno
predsjedničtvo umolilo je g. Gjuru pl. Ilica tajnika spomenutoga družtva,
da kod te skupštine zastupa šumarsko družtvo.


Ad d). Uzima se do znanja.


e) Isto tako pozvano je ovo družtvo na glavnu skupštinu kranjskoprimorskoga
šumarskoga družtva na 27.—29. o. mj., te je družtveno
predsjedničtvo umolilo zemaljskog šumarskog nadzornika za Kranjsku,


g.
Venceslava Golla u Ljubljani, da pri tom zastupa naše družtvo.
Ad e). Uzima se do znanja.
f) Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove izvolila je vis. vlada
odpisom od 19. svibnja t. g. broj 23.502 priobćiti, da je na predlog
šumar, družtva namjestila na kr. šumarskoj akademiji još jedkog podvornika
počam od 1. lipnja t g., uz doprinos polovice plaće za istoga
po šumar, družtvu, tim, da će taj podvornik uz ino imati obavljati
službu u družtvenom šumarskom muzeju.


Ad f) Uzima se do znanja.


g) Cesko šumarsko družtvo poslalo je poziv i program za dne
10.—12. kolovoza t. g. obdržavat se imajuću godišnju skupštinu i družtveni
izlet.


Ad g) Predsjedničtvo se ovlašćuje, da spomenuto družtvo na dan
skupštine brzojavno pozdravi.


h) Gosp. kr. kot. šumar B. Svoboda u Draganiću prijavljuje kao
nove članove II. razreda lugare: Josipa Hezelu, Ferdu Mužića, Ivana
Kobe-a i Josipa Zdelara, te lugar, zamjenika Josipa Gojsića.


Primaju se kao članovi II. razr. u družtvo.
i) Izvješćuje se, da je u smislu zaključka odborske sjednice od


7. travnja t. g toč. III. d., od družtvene glavnice od 7122 K. 04 fll,
što je bila uložena u I. hrv. štedioni u Zagrebu, dignuto 5970 K., te za
tu svotu kupljene 4"!^ založnice hrvat.-slav. zemaljske hipotekarne banke
u Zagrebu, koje su na ime družtva vinkulirane.
Ad i) Uzeto do znanja.


j) Kr. računarski oficijal g. Vladoje Vardijan moli za nagradu, što
je pokojnom družt. blagajniku Šipeku, za vrieme bolesti istoga, pomagao
kod obavljanja blagajničkih posala.


Ad j) Dopituje se 50 K.
k) Priobćuje se, da je u smislu zaključka odborske sjednice od


7. travnja t. g. toč III, i) sa stolarskom udrugom u Zagrebu učinjena