DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 555 —


Sliedeći dan ima se vlakom oko ^|^^.\ sati do podne odputovati
u Dobrlin. Od onud do Knina ima se izlet obaviti prema po visokoj
bosansko-hercegovačkoj zemaljskoj vladi priobćenom programu. Od
Knina ide se dalmatinskom željeznicom na konak u Spljet. Sliedeći dan
ima se upotriebiti za razgledavanje Spljeta i okolice, a po lomu parobrodom
povratak.


Detailne odredbe glede dana skupštine i izleta, te ino potrebno,
prepušta se predsjedničtvu.


Prihvaćeni sada program ima se priobćiti u sliedećem broju
„Šum. lista", te članove pozvati, da oni, koji žele izletu prisustvovali,
imaju to do 20. srpnja najkasnije prijaviti predsjedničtvu.


Ujedno se imaja članovi upozoriti, da se kasnije prijave neće uvažiti
i da su oni članovi, koji se prijave bezuvjetno dužni izletu prisustvovati,
jer će u protivnom slučaju imati platiti troškove, koje bi eventualno
moralo družtvo mjesto njih nositi.


Ravnanja radi ima se u oglasu priobćiti, da će troškovi izleta, računajuć
Zagreb kao točku polaza i povratka, iznositi oko 120 K.


Glede iznosa od 800 K. što su uvršteni u ovogodišnji proračun
u ime troškova za skupštinu, zaključuje se, da će se iz te svote imati
prema potrebi podmiriti podvozi i ini slučajni izdatci.


T 0 č. III. Riešavanja tekućih posala:
a) Udova bivšega družtvenoga blagajnika Leona Šipeka zamolila
je, da se njoj i dieci podieli podpora.
Ad III. a) Odobrava se.


Pošto se je bivši družtveni blagajnik Šipek pred svoju smrt upisao
kao član u đružtvenu Koroškenijevu pripomoćnu zakladu, to je predsjeđničtvo
usljed odborskoga zaključka od 7. travnja t. g. toč. VI. podielilo
moliteljici iz spomenute zaklade pođporu iznosom od 200 K.


b) U smislu zaključka odborske sjednice od 7. travnja t. g. alin.


3. toč. V. obratilo se je pređsjeđničtvo na preuzvišenoga g. bana predstavkom,
kojom se moli, da bi se šumarima kod političke uprave podielila
podpora za prisustvovanje kod izleta u Bosnu i Dalmaciju.
ad b). Primljeno sa zahvalnošću do znanja.
Odpisom vis. predsjedničtva kr. zem. vlade od 16. svibnja t. g.
broj 2453. Pr. je ta molba uvažena, te u rečenu svrhu kr. zem. vladi,
odjelu za unut. poslove doznačen iznos od 1500 K., te je podjedno odredjeno,
da se u budućih godina ima od dotacije u zem. proračunu pod
poglavljem III. naslov 13. stavka 5. tekući broj 4. primjerena svota
staviti na razpoložbu šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, u svrhu
dalnje naobrazbe šumarskog osoblja političke uprave u šumarskoj struci.