DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 554 —


žavnih dobara u Aradu, Zoltana Jancsovicsa , privremenim kr. šum.
račun, oficijalom kod računovodstva pridjeljenog kr. šumarskomu uredu
u Otočcu.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrr.-slar. šumarskoga
družtra u Zagrebu, obdržavanoj na 29. lipnja 1903. pod predsjedanjem
I. pođpredsjednika velem. g. kr. odsječ. savjetnika Ferde Zikmundovskoga,
te u prisutnosti II. pođpredsjednika velem. g. kr. šumar,
ravnatelja Josipa Havaša i p. n. gg. odbornika Roberta Fischbacha, Andrije
Borošića, Frana X. Kesterčaneka, Ivana Partaša, Vinka Benaka,
Alberta Rosmanitha, Dragutina Mocnaja, Stjepana Frkića i družtvenog
tajnika Ante Kerna, sa sliedećim dnevnim redom:


Toč. I. Čita se zapisnik o zadnjoj odborskoj sjednici od 7. travnja
1903


Ad I. Zapisnik se bez primjetbe ovjerovljuje.


Toč . II. Razprava glede obdržavanja ovogodišnje družtvene glavne
skupštine i s njom spojit se imajućeg izleta u Bosnu i Dalmaciju.
0 tom đruž. tajnik izvješćuje sliedeće:
Usljed zaključka toč. 3 odborske sjednice od 7. travnja 1903 je


predsjedničtvo svojim dopisom od 22. travnja t. g. obratilo se na visoku
zemaljsku vladu za Bosnu i Hercegovinu, te na bosansko šumskoindustrijalno-
dioničarsko družtvo Ote Steinbeisa u Dobrlinu, te istima
priobćilo, da šumarsko družtvo želi ove godine učiniti naučni izlet kroz
Bosnu, te umoljava da mu se pri tom ide na ruku.


Spomenuto družtvo je odmah odgovorilo, te se izrazilo pripravnim
izlet sa svoje strane u svakom pravcu podupirati, nu glede uporabe
njegove industrijalne željeznice upozorilo je, da se osobe na toj željeznici
mogu voziti samo uz izričnu dozvolu vis bosan.-hercegovačke vlade.
S toga se je družtveno predsjedničtvo glede te dozvole na 4. svibnja


t. g. obratilo molbom na spomenutu vis. vlada. Ista je brzojavom od
19. 0. mj. pi´iobćila uvjete uz koje će biti dozvoljena vožnja spomenutom
željeznicom, te uz opazku, da će sliediti pismeno obširno priobćenje
o izletu, priobćila sliedeći program izleta:
1. dan dolazak, boravak i noćenje u Dobrlinu;
2. dan kolima preko Novog i Krupe na konak u Bihać;
3. dan preko Petrovca na konak u Drvar ;
4. industrijalnom željeznicom do Knina u Dalmaciji.
Obširnije pismeno priobćenje nije još stiglo.
Ad II. Zaključeno, da se u drugoj polovici kolovoza t. g. imade u
Zagrebu održati ovogodišnja glavna skupština i to u 4 sata po podne.