DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 552 —


skrbljuje tvrda vodom i svoje šumske radnike, ali ju za to
dobava ove pitke vode godišnje više tisuća kruna stoji.


Kolonija u Vučjoj poljani imat će kojih 1000 m. nadmorske
visine, ipak je toga dana´ bilo i ovdje još tako toplo,
da nismo ni u otvorenom paviljonu, u kojem mo ručali, osjetili
još svu oštrinu gorskoga vazduha, pa bi se kod ručka i
dulje zadržali bili, kad nas ne bi još ovoga dana čekala daljna
znatna zadaća: uzpetl se na vrh susjednoga brda Lisine, s kojega
se vidi čitav o eksploatacijono područje »Crne gore.«


Iza crne kave — koja u Bosni ni u zadnjem selu ne fali
-— uputiše se izletnici što na konjima, što pješice, da se uzpuu
na Lisinu. Iz početka put vodi nekoliko kilometara po visoravni,
te se po malo diže i spušta sve do podnožja same Lisine,
tekar se sad počinje naglo dizati; ipak se i na takovom
nogostopu može na pažljivim bosanskim, a i zgodno na bosanku
podkovanim konjima sjegurno jašiti.


Za jedno dva i pol sata stigoše izletnici na najvišu točku
»Lisine« (1375 m) s koje se pruža upravo čaroban vidik na
sve strane. Lisina je na vrhu obrasla samo travom; tu su
naime livade seljaka iz Vrbljana, selca izpod same Lisine.
Ima u ovom kraju nekoliko brda, koja se Lisina zovu. Upitav
domaćeg Bosanca, odakle to ime, reče on, da se tako zovu
brda, kojih glavice nisu šumom obrasle, već ima izmedju tamne
šume čamove i svjetlijih travnika, dakle su glavice takovih
brda lisaste, kao i mnoge konjske glave.


Sa Lisine ugledaše izletnici pravo more od šuma. Odavle
je moći dobro pregledati cielo eksploatacijono područje u
„Crnoj gori", koje obsiže 62511 hektara i za koje je sastav
Ijena posebna šumsko-gospodarstvena osnova, U sred toga područja
od prilike, uzdiže se silua Klekovača (najveći joj je vrh
Velika Klekovača 1961 m.) a iza nje nešto niža,, Lunjevača"
(najviša joj je točka Tisovi vrh 1706 m.). U tom ogromnom
kompleksu obraslom većinom čamovinom, ne ima uzduž i poprieko
na kilometre nikakvoga sela, već su to većinom prave
prašume. Istom zadnjih godina, od kako se je na mnogim