DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 99     <-- 99 -->        PDF

— 477 —


Ima li u šumi maogo prezrelih i već bolestnih stabala —
raztresenih po cieloj površini — ili ako nisu u dotičnoj šumi zastupani
debljinski razredi u razmjerju nuždnomu za vodjenje
redovite sječe, tad se može visina obhodnjice unapried ustanoviti
i godišnji prihod izračunati pomoćju užitnog postotka ili
ine koje formule. Za porabnu osnovu sa preborne visoke šume
propisan je obrazac br. 8.


Obča porabna osnova za sitne šume sastavlja se polag načela
izrečenih za visoke šume, koji se sieku čistom ili oplodnom
sječom, pak se može ili obrazac za te šume (obrazac 6) rabiti
ili se rabi obrazac sadržan u naputku pod br. 13. (isti vriedi
za gospodarstvene programe).


Za srednj e šume sastavlja se obća porabna osnova
»shodnom uporabom načela propisanih za visoke preborne šume
s tom razlikom, da se umjesto obhodnjice ima ovdje uzeti za
podlogu obhodnja sitnoga drveča«. Za porabu propisan je posebni
obrazac (br. 9.). Godišnji prihod u sitni m šumama
jednak je drvnoj gromadi, koja se nalazi na dotičnoj godišnjoj
sječini; a u srednji m šumama isto takovoj gromadi sitnoga
drveda i nadstojnog drveća, kojega se prihod izračuna onako
kao za preborne šume. Površina godišnje sječine u pravilu je
jednaka desetom dielu one površine, koja je obdom porabnom
osnovom opredieljena za sječu u budućem desetgodistu.


I glede pretvorbe u vrsti uzgoja govori naputak,
te veli, ako se imaju šume koje su proizašle iz neuredne preborne
sječe, a pričinjaju se oku kao neke srednje šume, pretvoriti
u visoke šume, tada neka se odabere shodno »uredjajno
doba« u kojem se ta pretvorba obaviti ima. Utanačujue
to vrieme najvedi se obzir uzeti ima na to, da se nakon provedene
pretvorbe bude mogla voditi sječa u šumama, u kojim
de stabla bit bar donekle za sječu zrela i u dobi, da se saetojine
naravnim načinom, a dakako iz sjemena pomladiti mogu.


— Kod pretvorbe iz visoke u srednju ili sitnu šumu odmah
se čitava površina podieli u sječine odgovarajude obhodnji
sitne šume, odnosno sitnoga drveda srednje šume.
3;}