DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 476 —


iiadieljene po mogućnosti jednakim površinama kao kod Cottinog
periodičkog razšestarenja obzirom na sjt´čnu površinu (Fliichenfachwerk)
— prem to naputak naročito ne kaže — i tim potrajnosti
podpnnoma udovoljeno. Izjednačivanja drvnih gromada
izmedju pojedinih perioda provadja se onda, ako iznosi
razlika preko lO^/o Sastojinama, koje su dopitane I. periodi,
pribraja se prirast od V2 periode i t. d. ako sastojine doista
jošte priraštuju. Na koncu obde porabne osnove ima se godišnji
glavni prihod za buduće desetgodište izkazati, a izračtna se
tako, da se sa 10 podieli prihod I, desetgodišnjeg podrazdobja. Ovako
izračunani prihod može se — kako je slično propisano za naše
državne šume — uzporediti s godišnjim prihodom izračunanim
polag koje formule.


Za šumCj koje se sieku preborno m sječom, sastavlja se
obća porabna osnova za cielu obhodnjicu, te se ima svakt) gospodarstveno
razdoblje nadieliti odgovarajućom sječnom površinom.
Postupak je kod toga takov, da se računa samo s onim
površinama, u kojima će još za prve obhodnjice biti za sječu
zrelih stabala. Ta se površina najednako podieli na pojedina
gosp. razdoblja, i to tako, da se prvomu razdobju daju one
površine na kojima ima najviše sječivih stabala. Po tom se
prelazi na proračunje one drva gromade, koja će se u pojedinom
razdobju posjeći. To se pako tako izračuna, da se sadanjoj
drvnoj gromadi pribroji odgovarajući prirast (odsjecima
dopitanim I. periodi, prirast za 7^ periode i t. d.) a nakon
toga odbije se od ovako dobivenog sbroja ona drvna gromada,
koja, prema obavljenom iztražive.nju, ima preostati iza sječe,
pazee pri tom da se ne smanji u pravilu broj stabala ili
sbroj temeljnica, koji je kao normalan ustanovljen za dotičnu
šumu nakon sječe. U prihod I. periode stavljaju se još i ona
pojedince se nalazeća stara stabla, kojih možda ima na takovim
odsjecima, koji u obće ni jednoj periodi dopitani nisu.


Pokazuju h pojedina gosp. razdoblja prevelike razlike u
sječnom prihodu, nastoji se provesti izjednačenje izmedju pojedinih
perioda. Prihod izračunan za pojedino razdoblje a podieljen
sa godinama koliko razdoblje traje, daje godišnji prihod.