DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— 475 —


Kod sastavka obće porabne osnove postupa se tako, da
se u pravilu za prv a tr i gospodarstvena razdobja svak i
odsje k dopita svojom sbiljnom površinom odgovarajućoj periodi,
dočim se sva daljna razdobja, dakle u pravilu IV., i V.
i t. d. perioda, nadieli čitavim odjelima.


Kod toga mogu se neke površine izpustiti, a neke i po
dva ili više puta za sječu tečajem jedne obhodnje odrediti. Da
takove odredbe ne mogu vodili do zlouporabe, to naputak taksativno
navadja s kojim se površinama tako postupati smije.
Ujedno zahtjeva se ved kod sastavka obće porabne osnove, da
se I. perioda u dva podrazdoblja (I.´ I.^) podieli, te da se
svakom takovom napose površine za sječu dopitati moraju.
Kad je taj postupak proveden, tada se sbroje površine dopitane
pojedinoj periodi i uzporede s normalnom. Pokažu li se
pri tom znatnije razlike, a stanje je sbiljnih dobnih razreda u
obće prilično normalno, tad se ima provesti izjednačenje površina
dopitanih pojedinim^ periodama prema normalnom stanju
ali ipak tako, da to ne bude skopčano s prevelikim žrtvami.
Od toga izjednačenja samo se u nekim slučajevima odustaje.
Kod pi´evelike razlike u obrasta pojedinih sastojina ili njihovih
stojbina, te se dodieljivanjem sbiljnih površina ne bi moglo
potrajnosti u uživanju šuma udovoljiti, tad se ima operirati sa
stegnutim površinama i to da se one stegnu na normalni obrast
ili jednu stojbinsku dobrotu ili na obje zajedno. U tom se
slučaju unašaju u skrižaljke stegnute površine crvenilom kao
brojnik, a sbiljne crnilom kao nazivnik. — Kod opredieljivanja
godišnjeg prihoda za buduće desetgodište uzimlje se u pravilu
obzir na svekoliku drvnu gromadu dopitanu prvim trim
periodama.


Ova 86 drvna gromada želi tako razporediti,
da se osjegura jednakost periodičkih odnosno godišnjih
prihoda tečajem prvih trih perioda. Dakle
je to ona vrsta periodičkog razšestarenja obzirom na drvnu
gromadu (Massenfachwerk), koju zovu Harligovom, ali u pravilu
samo za prve tri periode, dočim su sve kasnije periode