DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— 474 —


da se potrajno uživanje samo prebornom sječom osjegurati aio?e,
neka se takova i uvede. Inače neka se prebornom sječom sieče
ondje, gdje ju §§. 6. i 7. šum. zakona odredjuju. Poredjaju
sječina pripisuje se velika važnost; naročito u sitnim i srednjim
šumama treba paziti, da budu panjevi zastiđeni od pozebe.


Glede uporabe nuzgrednih užitaka valja držati na
umu, da se šumskom pašom ne nanose štete a isto je rečeno
glede žirovine i sabiranja stelje.


Obzirom na gojitba šuma nema naročitih propisa več se
od slučaja do slučaja postupak ustanoviti ama, nu potanje se
govori 0 njezi sastojina. »Konačno imaju se ustanoviti glavna
načela o obaranju, izradbi i o izvozu šumskih proizvoda, te
staviti predloži, glede eventualnog nuždnog gradjenja šumskih
cesta i puteva, odnosno melioracija tla i t. d.« veli naputak.


Što se pako prihoda i sastavka osnove za buduće
deset godište tiče, ima se razjasniti način na kojem
je proračunat godišnji prihod na glavnom užitku i kako se ima
postupati s možda pronadjenim vanreduim prihodom odno-no
predhvatom, isto tako konačno izkazati vrieme trajanja gospod.
osnove i rok kad ju valja podvrći reviziji.


D) Ustanovljenje prihoda za buduće desetgodište
. a) Visoke šume. Za one visoke šume, koje se sieku
čisto m i oplodno m sječom, obavlja se ii-račnnanje prihoda
u pravilu na temelju predhodnog razvrstanja površine i drvne
gromade pojedinih odsjeka u gospodarstvena razdobja obhodnje
(uredjajnoga doba), te eventualnoga izjednačenja razdobnih
prihoda. U tu svrhu sastavlja se obća porabna
osnov a (obći sječni red), kojemu je svrha osjegurati potrajno
uživanje šuma — što je i zakonom naročito propisano — »te
da se ustanovi, da li će se u sliedećem gospod. razdobju uživati
samo redoviti ili možda još kakov vanredni prihod, odnosno
predhvat na prihodu šume budućih gaspodarstvenih razdoblja«.
Upravo time se razlikuje samo izračunavanje prihoda od onog
polag Judeichovog sastojinskog gospodarenja i ustanova novoga
austrijskoga naputka za uredjenje državnih i zakladskih šuma.