DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— 473 —


obhodnjica (Umlaufszeit), koja se može : ili po volji ustanoviti
ili proračunati. Za taj posljednji slučaj propisuje naputak izrično
ovo: »Prije svega ima se ustanoviti prsni promjer, koji
moraju imati stabla u dobi sječe. Nakon toga valja u tipiekih
sastojinah preborne šume i po mogućnosti tamo, gdje najdeblji
razred stabala odgovara izabranom prsnomu promjeru, položiti
više pokusnih ploha, te na većem broju pokusnih stabala
zadnjeg debljinskog razreda ustanoviti onaj broj godina, što ih
prosječno trebaju stabla izabranog predzadnjeg razreda debljine,
da urastu u najdeblji razred, u kojem polučuju za sječu ustanovljeni
prsni promjer. Taj broj godina predstavlja
traženu obhodnjic u«. U naputku je ovo računanje
objašnjeno jednim računskim primjerom. Ima li u toj prebornoj
šumi raznih vrstih drveća i raznih stojbina, pak samo za jednu
vrstu drveća i stojbina izračunana obhodnjica za sve odgovarala
ne bi, to za taj slučaj naputak opet naročito veli: »Pošto
obliodnjica za sve vrsti drveća i za sve stojbine nije jednaka,
to se mora u mješovitih šumah, odnosno ua različitih stojbinah,
obhodnjica posebice ustanoviti za pojedine vrsti drveća i stojbine,
te ju tada valja izabrati ili prema vladajućoj vrsti drveće
odnosne stojbine, ili ju za drugu vrst drveća odnosno
stojbine valja uzeti još jednom tako visokom, odnosno za polovicu
nižom, ili valja povećati odnosno sniziti broj debljinskih
razreda jedne vrsti drveća prema drugoj«. Kada se radi na
spomenutim pokusnim plohama u tipičkim sastojinama preborne
šume valja ujedno ustanoviti po rali i broj stabala, sbroj temeljnica
i drvnu zalihu napose za svaki debljinski
razre d za normalno stanje šume i prije i poslie sječe. — Za
srednje i sitne šume valja odabrati obhodnju, koja najviše odgovara
potrebam šumoposjednika; specialno za srednje šume,
veli naputak, neka t.ikova u pravilu ne iznosi više od 25 godina
za sitno drveće. — Obhodnja dieli se u gospodarstvena
razdoblja, za sitne šume 5 —10, a za visoke — izim prebornih


— 10—20 godišnja, a ta se diele u 2 podrazdobja.
Glede vrsti same sječe može se odabrati takova, kakova
najbolje prilikama odgovara. Ako je površina tako malena,