DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— 472 —


još vladaju primitivniji odnošaji obzirom na uzgoj, sječu i t. d.


— Za preborne šume, koje su izlučene kao posebne gospodarstvene
jedinice, ne sastavlja se u obće nikakova skrižaljka
dobnih razreda.
B) Opi s šuma. Za ovo podpoglavlje, koje sastoji samo


od §. 13., ne imamo ništa osobita spomenuti, jer se taj opis


sastaviti ima i polag ovoga naputka načinom u obće običajnim


i poznatim.


Cj Ustanovljenje načina bududeg gospodarenja
. U ovom važnom podpoglavlju ocrtana je ponajprije
svrha gospodarenja, te izrečeno da je glavna svrha gospodarenja,
uvaživ naročito potrebe šumoposjednika, ta, da se
uzdrži produktivna snaga tla i crpe što veči po trajni prihodi.
U koliko već možda postojeće gospodarstveno razdie-
Ijenje šume svrsi odgovaralo ne bi, valja ga preinačiti, odnosno
upodpuniti. Glede izbora vrsti uzgoja i drva zagovara
se u prvomu redu uzgoj visokih šuma, a u pravilu da se pridrži
dotadanja vrst drveća — ako odgovara svrsi gospodarstva.


Svagda se naglasuje, da se potrebama i željama šumoposjednika
nastoji udovoljiti, na što je svojedobno prvi C.
Hejer naročito upućivao a česa se uredjivači i kasnije često
držali nisu, pa tako i samo uredjenje šuma često nije rodilo
onimi rezultati, koji su se od tog posla punim pravom očekivati
morali. Glede izbora obhodnje traži naputak u
prvomu redu za v i s o k e šum e t. zv. ekonomsku obhodnju,
nu nisu izključene ni ine obhodnje, pak se naročito i t. zv.
financijalua obhodnja odabrati može ako to gospodarstvene
prilike posjednika dozvoljuju; a može se uspjehom upotriebiti
za izračunanje najprikladnije obhodnje i stanje dobnih razreda,
ako isto niji previše abnormalno, te naputak takovo izračunanje
i primjerom objašnjuje. Izračuna se naime t. zv. „srednja
doba ciele šume obzirom na površinu« i umnoži sa 2. Tako
rade kod opredieljivanja obhodnja često Francuzi, i doista je
to vrlo zgodno. — Glede visokih prebornih šuma
napose traži naputak, da se mjesto obhodnje ustanovi t. zv.