DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— 471 —


smatra, da nadstojno drvede srednje šume ne reprezentira ništa
drugo nego li prebornu visoku šumu, što je skroz izpravno,
ipak ne razlikuje za visoko drveće debljinske već dobne razrede.
Veći prostor na kojemu se mogu slobodno razvijati nastojna
stabla u srednjim šumama razlogom je, da se debljinski
razredi slažu s dobnima, dočim to za sličnu prebornu šumu
često ne vriedi, pak je i sklonilo praksu, da u novije doba odstupi
u visokim prebornim šumama od izlučivanja dobnih razreda,
već se obazire na debljinske razrede.


Glede pro računan ja drvne zalihe i prirasta zahtjeva
naputak, da se prva nadje u praviha za mladje sastojine pomoću
prihodnih skrižaljka, a za sve starije pomoću pokusnih ploha,
dočim izbrajanjem stabala valja ustanoviti drvnu zalihu
samo sasvim nejednolično obraštenih starih sastojina, zaostalih
sjemenjaka ili osobito vriednih starih sastojina; glede prirasta
traži se, da se opredieli popriečn i god. prirast za sječnu dobu,
a u prebornim i srednjim šumama tekuć i prirast ciele drvne
gromade.


Skrižaljka dobnih razreda sastavlja se za visoke
šume, koje se cistom i oplodnom sječom sieku (tako i za sitne
šume) a spaja se sa obćom porabnom osnovom tako, da je za
sastavak jedne i druge propisana jedna tiskanica (obrazac (5.)
te se u istoj nalievoj strani ova skrižaljka dobnih razreda nalazi (kod
naših krajiških imov. obćina spojena je skrižaljka dobnih razreda sa


* Opisom sastojina«.) Odjeci unašaju se u tu skrižaljku u pravilu
svojom sbiljno m površinom a iztaknuti valja, da se kod
I, dob. razreda još naročito unesti ima, je li površina dovoljno
ili slabo obrasla. Kod sastojina u kojima se vodi oplodna
sječa, imaju se iste, ako je više staroga drveća već izvadjeno, u dva
dobna razreda u omjeru svoje drvne zalihe unieti, osim toga ima se
čitava ta površina unieti u još jedan posebni stupac za pomladni
razred, što je vrlo shodno Ima li koji komad šume u
kojoj se vodi preborna sječa, a taj komad ne sačinjava posebnu
gospodarstvenu jedinicu, uvrsti se ciela površina toga komada
u stupac koji nosi glavni naslov »preborna sječa«. Sve
ovo dobro odgovara odnošajima mnogih naših šuma, u kojima