DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 469 —


ili 2 : 3. Duljina odjela je ujedao širina sjekoreda. Polag ustanova
novoga austrijskoga naputka za uredjenje državnih i zakladnih
šuma i u ovom je naputku izrično rečeno koja ima biti
maksimalna veličina pojedinih odjela, te je propisano neka
takovi ne budu u pravilu veći od 100 kat. rali. Novomu stanovištu
nauke o uredjenju šuma udovoljeno je time, što nuz
podjelu u gospod. jedinice pozna ovaj naputak i podjelu u sjekorede,
koju pozna naputak za uredjenje naših drž. šuma, ali ne
pozna naputak za uredjenje šum.a naših imov. obdina. Unutarnje
podieljenje šuma mora se i u naravi trajno označiti, a i
prema tomu u nacrtima obilježiti, obilježujud u potonjima gospod
jedinice rimskimi, odjele arapskimi brojevi, a odsjeke malim
latinskim slovima, dočim za sjekorede uikakova druga oznaka
propisana nije, već se oni samo u sastojinskim i preglednim
nacrtima strielicom označiti imaju, koja siže preko ciele
duljine sjekoreda. Naročito je propisano, da se kod umjetnoga
podieljenja šume prosjecima, smiju takovi u čitavoj širini prosjeci
tek nakon odobrenja gosp. osnove (programa).


Glede izmjer e šume spomenuto je već, da se zemalj.
katastr. izmjera ima u pravilu smatrati temeljem svakoj daljnoj
izmjeri, te se unutarnja izmjera nadovezuje na vanjske
medje, koje se imaju prije točno u naravi i u mapi ustanoviti.
Za izmjeru neka se u pravilu rabi teodolit ili
busola, a kod prerisavanja mapa neka se uzima obzir na stezanja
papira, a sam papir neka se na risaću dasku ne napinje.
Izlučivanje odsjeka neka se obavlja istodobno sa izmjerom crta
unutarnjega podieljenja ili se na ovo nadovezuje. Kod izlučbe
odsjeka (sastojina) neka se ne ide izpod 1—4 rali, a posebno
se neka izluče prosjeci u sitnim šumama preko 2, a u visokim
preko 4 met. široki. — Šumski gospodarstveni nacrti
neka se sastavljaju za šume izpod 400 rali velike svagda u
mjerilu katastralnom (1" = 40") a za veće šume dozvoljava se
mjerilo 1" = 80" ili 1" = 100". Sastojinski nacrti sastavljaju
se sam o na zahtjev šumoposjednika i to u mjerilu
1´´ = 160", 1" ^ 200" ili 1 : 25000 ili u inom povoljnom mjerilu.