DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 468 I.
Sastavak gospodarstvene osnove.
Ovo najvažnije i najobsežnije poglavje (§§. 1.—42.) dieli
se u 6 podpoglavja, koja obuhvaćaju: A) Predradnje; B) Opis
šuma; C) Ustanovljenje načina budućeg gospodarenja; D) Ustanovljenje
prihoda za buduće desetgodište; E) Sastavak osnova
za
buduće desetgodište; F) Uskladbu gospodarstvene osnove.
A) Predradnje (§. 1 —12.). Ovdje je ponajprije govor:


o ustanovljenju šumske površine i uredjenju medja. Temelj
svemu leži u glavnom u već postojećoj zemaljskoj izmjeri,
8 toga se ima površina ustanoviti pomoćju gruntovnice, zemljarinskoga
katastra, segregacionalnih operata i eventualno postojećih
gospodarstvenih osnova, a po tom valja obići sve medje
i pregledati medjašne znakove. Prerise i sve ine podatke iz
gruntovnih mapa i operata vlastan je sastavljač osnove u
gruntovnom uredu sačiniti ili crpiti. Posjednik dužan je medje
šume u naravi označiti dati a obavit će to sastavljač osnove;
jedino kod vrlo velikih potežkoća valja to daljnje odredbe radi
prijaviti zemalj. vladi. Razlike u medjama polag mapa i pravoga
stanja valja izpraviti, šumske medje trajno vidljivo označiti
a kod uredjenja medja još nastojati, da se iste po mogućnosti
izravnaju. Po tom ima se sastaviti za svaku šumskogospodarstvenu
jedinicu posebni »Opis medja«. Sume, koje
medje drvljem obraslim pašnjakom, imaju se 4 m. širokimi
prosjeci od takovih odieliti, nu to ne vriedi za one šume, koje
su u ime pašničke pripadnosti prigodom segregacije izlučene.
Sume imaju se podieliti u gospodarstvene jedinice (uredjajne
razrede), u sjekorede, pod kojima se razumjeva suvisli
niz sječina a sječa može podieliti na više mjesta, i odjele
(okružja).


Kod podieljenja u odjele ima se uzeti što veći obzir na
oblike tla, prometila a i sadanje medj e s a s t o j i n a; gdje naravnih
medja ne dostaja, rabe se prosjeci. Glavni prosjeci, koji su
medje sjekoreda a neka imaju u pravilu smjer povoljan za izvoz,
imaju širinu od 6—10 met., a pomoćni 2—4 met. Pravilni
odjeli neka imaju oblik pačetvorine sa omjerom stranica 1 : 2