DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 467 — .
gospodarstvene osnove; II. o sastavku gospodarstvenoga programa
; III. o očevidnosti i kontroli gospodarstvene osnove
(programa); IV. o reviziji gospodarstvene osnove i konačno ;
V. 0 zaključnim ustanovama. Uz to sadržaje naputak obrazce
skrižaljka i to za: 1. opis medja; 2. izkaz površina; 3. opis
sastojina za visoke šume čiste i oplodne sječe; 4. opis sastojina
za visoke preborne šume; 5. opis sastojina za srednje
šume; 6. skrižaljku dobnih razreda i obću porabnu osnovu za
visoke šume čiste i oplodne sječe; 7. izkaz o proračunanju godišnjeg
prihoda; 8. obću porabnu osnovu za visoke preborne
šume; 9. obću porabnu osnovu za srednje sume; 10. posebnu
osnovu na glavni i medjutimni užitak i kontrolnu knjigu o
šumskih užitcih za desetgodište ; 11. osnovu steljarenja
za vrieme od ; 12. gojitbenu osnovu i kontrolnu
knjigu o gojitbenih radnja za desetgodište ; 13. gospodarstveni
program za desetgodište Da budu svi gospodarstveni
nacrti jednolično sastavljeni pridan je naputku i posebni
»obrazac znakova za gospodarstveni nacrt« a šteta je, da
nije takov posebni obrazac znakova za sastojinske nacrte izradjen
i propisan. Pomanjkanje tog zadnje spomenutog obrazca
samo je mali nedostatak; ipak takovi sadržaju primjerice svi
sadai)ji — pak i najnovi — naputci za uredjenje austrijskih
državnih i zakladnih šuma, prem neobhodno nuždan nije. Ipak
držimo, bilo bi dobro takav obrazac makar naknadno sastaviti
dati i propisati. Ovakovi obrazci znatno olakšaju posao ne
samo onomu koji takove nacrte izradjuje već i onim organima
kojima je zadaća šumsko-gospođarstvene osnove preizpitivati.


Naveli smo već iz kojih se poglavja naputak sastoji. Ta
poglavja nisu ni jednako važna ni jednako velika. Najvažnije
i najobsežnije je prvo poglavje, koje svojim obsegom
sva ostala zajedno nadmašuje. U slieđećem nastojat ćemo,
da u kratko, al ipak po mogućnosti izcrpivo, predočimo
glavne ustanove svakoga od spomenutih poglavja naputka,
obazriev se naročito na one ustanove, koje su nešto detailnije
a i nešto drugačije obradjene, nego li ih obično u sličnim naputcima
nalazimo.