DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 466 —


Time sam sa g. D. svršio, pak bi mu preporučio, da bude
u buduće objektivniji i da iz riečih ne izvodi ono, što se u
obde iz njih izvesti neda.


Obzirom na njegovu kritiku dovoljnom mi je zadovoljštinom
izjava jednog odličnog i starijeg člana našega dvužtva, koji
se je sam dugo godina bavio taxaciom a i dobro pozna naše
prilike, te mi reče: »Baš Vam hvala za onaj članak, znate,
da ste mi ga iz duše izpisali.«


Andrija Borošić,
kr. zem, šum. nađzornilc.


0 nedavno izašlom „naputku za sastavak gospodarstvenih
osnova odnosno programa", za naše
šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.


Zajedno sa »naredbom kr. hrv.-slav.-dalm. zem al j.
vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja
1903. br. 23.152. glede sastavka gospodarstvenih
osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i
ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894.,
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u sumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom« (Sbornik 1894. kom. IX., br. 29.), a koja je
naredba u cielosti otisnuta u br. 6. »Šumarskoga lista« od


0. g. izašao je kao prilog C. k §. 29. spomenute naredbe »Naputak
za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno
programa«. Izdanjem ovoga naputka konačno je udovoljeno
samomu zakonu, koji ide za tim da se osjegura potraj
no gospodarenje u ovim šumama, koje stoje pod osobitim
javnim nadzorom, a jedva je dočekalo izdanje tog naputka šumarsko
osoblje naše političke uprave, jer se sad istom moći u
podpunoj mjeri posvetiti zadatcima zbog kojih je namješteno.
Sam naputak, koji obsiže u svem 52 paragrafa, dieli se
u glavnom na pet poglavja, od kojih govori: I. o sastavku