DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 87     <-- 87 -->        PDF

— 465 —


pameti bilo, da time koga izazovem ili vriedjatn. G. D. zahvaća
u tom povodu tja u kolegijalnu nesnošljivost. On je
svakako prvi, koji dovadja kolegijalnu nesnošljivost u savez
sa mojom malenkošću.


Konačno se je g. D. taknuo i šumarskih pokušališta, koje
sam spomenuo u točki 9. mojega članka. Ja sam tamo spomenuo,
da bi se ustrojenjem taxacionalnog ureda stvorio i z ameta
k šumarskih pokušališta, koja su konsekvenca šumar,
akademije.


Svaki objektivni čitalac mogao je viditi, da sam to samo
mimogred spomenuo i tja na 9. mjestu. Ali je g. D. iz
toga sačinio jedan stup svoje kritike, citirajuč nam iz djela pok.
. prof. Baura njeke stavke. Ta ja sam govorio samo o z ametku
, a ne o gotovoj stvari, niti sam razvijao svoje misli
0 svezi, koja bi imala postojati izmedju taxacionalnog ureda i
šum. pokušališta. Obuzela ga je dapače već i bojazan, da se u
cienu taksatorskog ureda ne bi pitanje o šumarskih pokuša


lištih pokopalo u administrativnom autoritetu.


Sto se tiče krajiških imovnih obćina, to je g. D. doduše


citirao §§ 55. i 56. nap. B (C je valjda tiskarska pogrieška),


ali gledom na taj taxacionalni ured nije izveo iz ustanova tih


paragrafa dovoljne zaključke.


Po § 56. nadleži kr. zem. vladi vrhovna uprava i nadzor


nad radnjama oko uredjenja šuma, dapače se dotični operati


imaju po procieniteljiraa imov. obćina preko zime izradjivati u


šumarskom odsjeku zem. vlade.


Po § 55. mogu se za taj posao upotrebiti i procienitelji,


koji nisu činovnici imovne obćine.


Po mojem mnienju ima u tim ustanovama dovoljno zakonitog
uporišta, da bi kr. zem. vlada, kada bi htjela, mogla već
radi samih krajiških imov. obćina osnovati taxacionalni ured,
jer držim, da je to njena stvar, kako će si ona organisovati
vrhovnu upravu i nadzor nad uredjajnim radjama u šumah
krajiških imovnih obćina.