DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— 464 —


5. Privatno j strukovnoj konkurenciji ima se svagdje
prepustiti uredjenje šuma onda, ako to zem. zajednica zahtjeva.
(Kako će uz to kr. kot. šumari biti privedeni pravo m svojem
zadatku i naravno m svom djelokrugu; to je valjda sporedna
stvar!)
Dotični privatni šum. stručnjak ima si za taj posao izho


diti posebno ovlaštenje od kr. zem. vlade. To ovlaštenje imao


bi izvršivati u okviru točke 1. i 3. (Dakle bi ga imao uvesti


u posao žup. šum. nadzornik, eksponirani šumar ili umirov


ljenik i s njim gospod. osnovu izraditi i redigirati)


To su predloži g. D. o organizaciji uredjajnih radnja. Ne
ću, da 0 njima uzalud trošim tintu i papir, već samo pitam
sada svakoga objektivno sudećega, da li je mogao opravdano
meni prigovoriti, da moj predlog ne ima uporišta u postojećim
zakonima, gdje nam on sam stavlja ovakove predloge, koji se ne
dadu po mojem mnienju niti s daleka dovesti u sklad sa po
njemu citiranim zakonima.


Ako bi po njegovom sudu kr. zem. vlada mogla u provedbi
zakona od 26. ožujka 1894. izdati naredbu, koja bi sadržavala
predloge g. D., onda bi mirne duše mogla još prije
urediti taxacionalni ured sa organizacijom, kako sam ju razvio
u svom članku.


G. D. zaboravio je, da bi kritlzirajuć mene morao biti
sam sebi ostati dosljedan. U ostalom ova ciela razprava imade
sada samo a k a d e m i č k u v r i e d n o s t, jer je kr. zem. vlada
naredbom od 23. travnja 1903. br. 23142 glede sastavka gospodarskih
osnova itd., to pitanje meritorno i inače riešila.
Još ću se samo u kratko osvrnuti sa dvie primjetbe g. D.
On je prigovorio onom stavku u mojem članku, gdje sam
naveo, da se posjednici šuma žacaju predati uredjajne radnje
privatnom poduzetniku. Rekao bi dapače, da ga je taj stavak
uzrujao, jer ga smatra kao izazov za sve stručare u zemlji, a
valjda i kao uvriedu. Ne znam, odkuđa dolazi g. D. na takovu
misao. Ja sam jednostavno konstatirao činjenicu, koja mi
je iz izkustva poznata, i ništa drugo, a nije mi niti na kraj