DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 85     <-- 85 -->        PDF

— 463 —


Glede tih gospodarstvenih pitanja dolazi g. D. u protivnost
sa samim sobom. On na ime ponajprije piše (str. 276.),
da si kr. zem. vlada jošte nijednim zakonom nije arogirala
pravo, da utječe u gospodarstvena pitanja šuma z.
zajednica. Malo dalje (str. 277., al 2.) govoreći o provedbenoj
naredbi k zakonu od 26. ožujka 1894. pako veli: »zanimaju nas
znati principi, koji deseza buduće gospodarenje u
šumah zem. zajednica udariti.« - Kako će zem, vlada propisati
te gospodarstvene principe, kada ne ima pravo, da utječe u
gospodarstvena pitanja?


Sada dolazim do predloga g. D. o organisaciji uredjajne
radnje.
Ti predloži glase:


1. Sve predradnje za gospod. osnove i gospod. programe
imade za šume svog uredovnog područja izraditi dotični kr. kot.
šumar, kojemu se po potrebi imadu pridati privrem. pomoćni
organi.
2. Na koliko se kr. kot. šumar sa timi poslovi ma skog
razloga ne bi htio ili mogao baviti, imao bi se za dotični kotar
prelazno imenovati šumsko-uredjajni povjerenik.
3. Te organe uvodi u smislu propisali, uredjajno-provedbene
naredbe u taxacionalno i šumsko-uredjajno poslovanje dotični
kr. žup. šumarski nadzornik i nadzire ih. U županijah,
gdje tomu zadatku sam žup. nadzornik udovoljiti mogao ne bi,
dodieljuju se istomu prelazno, ali sa samostalnim djelokrugo
m shodno eksponirani, stariji i izkusniji kr. kot. šumari
; eventualno od u m i r o v 1 j e n i h (!) kr. šumarskih zvaničnika
takovi, koji se timi poslovi zanimahu i za njih volju
iraadu. (Ovaj poslednji stavak trebao je g. D. svakako izostaviti.)
Kr. žup. šumarski nadzornik sa tim osobljem izradjujeredigira konačno uredjajne elaborate. (A gdje su exponirani šumari
i umirovljenici, tamo će valjda oni tu izradbu i redigiranje
obaviti!)


4. Izaslanici kr. zem. vlade imadu žup. šum. nadzornike
uvest i u te radnje izradbom primjera u praksi, itd. (kako
to, ta oni imaju samo nadzirati!) ^