DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 4G2 —


je krivim shvaćanjem pošao na krive predpostavke, da bi samo
osoblje toga taxacionalnog ureda obavljalo poslove oko uredjivanja
šuma zem. zajednica.


G. D. prigovorio je nadalje, da po zakonima od 22. siečnja
1894. i od 26. ožujka 1894. ne bi bilo mjesta organisaciji takovog
rada, jer da zem. vlada imade vršiti samo nadzo r
nad šumama, a ne ima da utječe u gospodarstvena pitanja
tih šuma.
Ovo je naročito naglašeno, a valja ga držati na umu, da
se vidi, kako je to pitanje g. D. riešio u svojim predlozima o
organisaciji rada.


Glede nadzor a spomenut ću, da je doista tako, da kr.
zem. vlada ima da vrši nadzor nad šumami zemlj. zajednica.
Ali ipak ima i tu jedna kvačica. Skoro sve zem. zajednice predale
su upravu svojih šuma u ruke kr. kot. šumara, dakle zemaljskih
činovnika, a predati de im valjda u ruke i sastavak
gospodarstvenih osnova za te šume. A pošto zem. vlada imade
pravo, a i dužnost paziti na to, da ti organi svoje poslove u
redu i što brže obavljaju, to po mojem mnienju i uz postojeće
zakone može zem. vlada uvesti takovu organisaciju taxacionalnoga
rada oko sastavka gospod. osnova za te šume, koja joj
se čini najshodnijom. Pak kad bi htjda mogla bi se po mom
mnienju odlučiti i na osnuče,taxacionalnog ureda sa orgauisacijom,
kako sam ju napred razložio bio.


U gospodarstvena pitanja ne utječe kr. zem. vlada
u prvi čas, ali utječe onda, kada joj osnova bude na odobrenje
predložena, a odlučuje u tim pitanjima meritorno onda, ako nastane
glede toga spor izmedju kr. kot. šumara i zastupnika z.
zajednice. — Dakle se mora sa tim pitanjima na svaki način
baviti. A kada bi postojao organički vez u poslovanju oko sastavka
gospod. osnove izmedju organa zem. vlade, žup. uprav,
odbora i kr. kot. šumara, svakako bi se takova gospodarstvena
pitanja mogla temeljitije i svestranije riešiti, nego bez toga veza,
a mnogi prigovori zastupnika zajednice ne bi možda formalno
niti izbili na površinu, jer bi se sporazumkom svih tih faktora
odmah izgladili.