DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 460 —


poslove rukovoditi, a ovima da se pridieli nuždan broj osoblja
iz statusa naših kr. kot. šumara i šumarskih vježbenika. Taj
posebni organ, kojega sam radi kratkode i boljeg razumjevanja
nazivao taxacionalnim uredom, premda je to sporedna stvar,
kako bi se on zvao, imao bi bio specijalno u šumama zem. zajednica
organisovati taxacionalni rad tako: da rad rukovode
onaj »jedan ili najviše dva tek namjestit se imajudih viših činovnika
«, da rad nadziru kr. žup. šumarski nadzornici, a da
rad obavljaju kr, kot. šumari svaki u svom kotaru, kojima bi
se, gdje bi to nuždno bilo, dodielili oni mladji činovnici šum.
odsjeka, odnosno, gdje kot. šumar bilo s koga razloga taj posao
ne bi obavljati mogao, da kr. kot. šumari ili kr. šum. vježbenici
šum. odsjeka taj red samostalno u dotičnom kotaru provadjaju.


Na taj način stajali bi još za vrieme izvadjanja predradnja
kao i izradjivanja uredjajnih elaborata u neprestanom savezu
i dodiru s organi, koji osnove izradjuju, organi, koji će osnove
preizpitati, i oni, koji će ih imati odobriti. Po mojem izkustvu
takav doticaj tih organa bio bi vrlo shodan i za samu stvar
podesan, a i mnoga šumsko-gospodarstvena pitanja riešila bi
se u korist šume i njenog posjednika i brže i naprednije i temeljitije.
— G. D. tražedi dlaku u jajetu piišiva tomu, da ga
i opet tako zovem, taxacionalnom uredu, da bi on posao monopolisirao
i šablonsko poslovanje uvelo. — Ja ne znam, iz kog
je on vrela za to crpio svoje uvjerenje, iz mojega članka sigurno
ne, jer sam u istom dva puta (str. 157. i i63. br. 11.


S. 1.) izričito spomenuo, — kako je i napred razloženo, — da
posao imaju obavljati u prvom redu naši kr. kot. šumari, dok
se u njihovom kotaru radi. Pa gdje je onda tu monopol taxacionalnoga
ureda? Ja bi rekao, da je g. D. trebao za svoj
»osvrt« neki naslov pak se je nepozvan nametnuo za branitelja
naših kr. kot. šumara, koje nije nitko napao. To proizlazi
iz poslednjeg diela njegovog »osvrta«, gdje veli, da ga je
»nastojanje; da se kr. kot. šumari privedu pravom svojem zadatku
i naravnom svom djelokrugu, ponukalo, da k tomu pi