DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 459 —


like dvorske šumarije, o kojoj je bio govor, valjda ne bi toga
bio napisao. On bi na ime bio našaio, da su upravo kod ove
imovne obćine godišnji etati u njekim brdskim gospodarstvenim
jedinicama samo u jednom dielu opredieljeni za podmirenje
pravoužitnika, dočim je drugi dio etata opredieljen za unovčenje,
budud nepotreba n za pravoužitnike imovne obćine.


Povrh toga zaboravio nam je g. pisac, koji se rado poziva
na pozitivne zakone, navesti, na temelju koje ustanove zakona
bio bi on proveo taj odpis dužnih šumskih odšteta, kao
privatno-pravnih tražbina imovne obćine.


Ako je ovaj prvi dio mojega članka još kako tako našao
milosti u g. D., a ono je drugi dio istoga, gdje se govori o
osoblju, koje bi imalo u obće taksatorne radnje provadjati i
koji dio po njegovom mnienju sačinjava »tenor « ciele razprave,
izazvao njegovo veliko nezadovoljstvo.


Glede toga »tenora« mogu na umirenje g. D. izjaviti, da
sam ga b!o već pred dulje vremena napisao kao samostalnu
razpravicu i u posve drugu svrhu. U članak o revisiji gospodarstvenih
osnova primetnuo sam ga, jer barem donekle stoji
s tim predmetom u svezi, premda će pozorni čitaoc biti opazio,
da se je nit razprave tu prekinula i da je ovo posebna cielina.


Pridometnuo sam ga pako zato, da dadem izraza svojem
ličnom uvjerenju, a i onom mojih prijatelja i drugova, s kojima
sam 0 tom predmetu ustmeno razpravljao.


Na taj »t e n 0 r« okomio se je g. D. svom oštrinom svoga
pera, a po mojem mnienju posve neopravdano.


Što sam ja dakle tu napisao? Iznio sam svoje lično mnienje,
da bi bilo shodno, kada bi se u šumarskom odsjeku kr. zem.
vlade osnovao taksacionalni ured odnosno postavili
posebni organi, koji bi, u prvom redu u šumama
obeinah i zem. zajednicah, zatim u šumama krajiških imovnih obćina
rukovodili taxacionalne radnje i kod istih sudjelovali, a
u drugom redu u šumama korporacija, nadarbina, zaštitnim šumaftia
itd. takove radnje sami izvadjali.


Predlagao sam, da se u tu svrhu proširi šumarski odsjek,
pak da se još namjeste jedan ili dva viša Činovnika, koji će