DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 458 —


U koliko je meni poznato, imati će naš Šumarski list odkađa
izlazi jedvfi 4—5 razprava o uredjenju šuma. A tko prati njemačku
Btručnu literaturu, vidjeti će malo ne u svakom broju
časopisa po koji članak iz uredjenja šuma. Tamo se takovi
članci ne smatraju suvišnimi. Tamo dapače ne smatraju suvišnim,
da se tiskaju i publici učine pristupnim cieli povjerenstveni
zapisnici o načinu, kako se ima provesti revisija gospodarstvene
osnove.


Ja u ostalom nisam niti imao na umu, da pišući moj
članak možda poučavam g. D., kao što valjda ne će ni on predpostavljati,
da je nabrajanjem ono njekoliko stručnih djela meni
nješto nova kazao.


članak sam napisao, jer mi se je to činilo zgodnim
a ako sam time i najmladjem drugu pružio prilike, da se
nješto nauči, ja sam zadovoljan.


U materijalnom dielu mojega članka prigovorio je g. D.
načinu zaračunanja prištednja kod II. banske imovne obćine,
koji je tamo naveden kao primjer.


Po mnienju g. pisca ne bi se imao utržak od tih prištednja
privesti nepotrošivoj šumskoj glavnici im. obćine, nego
bi se imale te prištednje uložiti u investicije, a ako to već ne,
a ono bi se imale odpisati šumske odštete u onoj
visini, koliko unovčena vriednost tih prištednja iznosi. Predlog
čudnovat, nu bilo bi doista šteta, da se izgubi za potom stvo
, tim više, jer dolazi od strane stručnjaka, koji je imao
prilike, da to pitanje prouči u Četiri županije. Dakle, da se nagrade
još oni pravoužitnici, koji idu praviti šumske štete! Vidi
se, da g. D. ne pozna prilike, o kojima izriče svoj sud. — U
tomu me utvrdjuje još i dalje nabačena tvrdnja, da u obće
pravoužitnici naših krajiških imov. obćina ne mogu iz imovinskih
šuma svoje potrebe pokrivati, pak da stoga ne može biti
niti govora o prištednjama na godišnjem etatu.


Kada bi g. pisac poznavao gospodarstvenu osnovu, sastavljenu
za šume II. banske imovne obćine po pokojnom nadšumaru
g. Pauai i kada bi poznavao šumsko-gospodarstvene pri