DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 455 —


Nemalo djduje mjeaina Eolova na rast stablike. Pušteni
iz nje vjetrovi promahuju savijajuć stabliku do odpornog momenta,
a elasticitet vraća joj dotle položaj, dok ne nastupi čas,
u kojem popušta prilagodivši si tielo, sagnuvši stabliku. Cim
je mladja biljka i promahu više izvržena, tim de na smjer uzpravnosti
rasta promah više djelovati.


Nije tu zaboraviti ni na povećanje transpiracije, o čemu
je ovisan takodjer rast i izpravnost stablike.


Vlastitu težinu stablike, dok raste iza kako je nikla, nabubren
i pun pup, a kasnije stvoreni postrani izboji gravitiraju
nejednako na resistenciju stablike, pak je uslied toga i o njoj
ovisna tizpravnost stablike.


Svi ovdje iztaknuti uplivi djeluju na smjer i uzpravnost
stablike bilja u obće, a naposeb na hrast lužnjak.


Pridržimo si spomen o onom, što smo sada rekli, ali —
revenons a nous moutons, rekao bi nam sudac u advokatu Pathelinu
— vratimo se dakle k našem predmetu.


Ako je žir slučajno tako proklijao, da de mu dio korjena
izvan zemlje stajati, tako da de se u zavoju spustiti do tla i
tada tekar isto prodrti, to de zavoj svršavati tamo, gdje počinje
stablika t. j . gdje se biljka drži kotiledona. Čitav taj zavoj
može da bude u najgorem slučaju u najvećoj periferijskoj duljini
3 cm. dug, što dvojimo. Biljka napuštajud kotiledone nije
još odrvenila, ona još sva raste, pak u neposrednom vremenu,
iza kako ih je napustila, nije više od njih sapeta, ona postaje
prosta, ona si tek tada stvori svoju uzpravnost, jer počinje tek
tada živiti o produktu svoje nove stvorbe. Postavimo naprotiv,
da smo se prevarili, pak da je biljka odmah drvenasta (recimo
ved u zametku ?!) to po našem sudu ne može djelovati na kasniju
uzpravnost stabhke, ako je dalnja stablika uzpravna jer
će 86 pribrajanjem godova najkasnije kod stabla 15 do 20 cm.
sasma izgubiti krivudasti dio na dnu stablike.


Slobodni demo biti zamoliti onoga, koji nam ne vjeruje,
da si izvoli grafički predočiti najvedi mogudi zavoj tako nastao,
pak neka si izvoli grafički pribrajati dalnje godove. Neka s§