DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 453 —


Neka bude mimogredce spomenuto, da se na tom baš
osniva učvrstenje tla kod strmina i opuzina, na tom se osniva
rad Demontzey-a i Surelli-a, a kulturna tehnika s tim faktorom
ne malo računa.


Evo dokazasmo, da smjer i rast korjena ne može uplivati
na smjer rasta same stablike. Ne ćemo se upuštati, a to bar
ne za sada, u potankosti klijanja žira, jer se time ne bavi ni
velecienjeni gospodin pisac. Ne demo donašati probudjenja života
i prvo kolanje ugljičnih hjdrata u novom životu, pustiti
ćemo s vida fisioložke funkcije stvorbe korjena i stablike (jer
to je u istinu klijanje!), već ćemo se držati u glavnome onoga,
čega se je držao vrlo cienjeni g. Ettinger.


Prirodni je zakon bez iznimke, da je svaki rast objama
mjenjanje forme u mrtvoj, a ponajpače u živoj prirodi. Nitko
nije podvojio, da je utisak oblika prašine sasma drugi, nego li
kristala jednake materije, osobito onda, ako su istoga nešto
veće dimenzije, premda je i onaj molekul tvari ipak kristal.
Ako je rast mrtve prirodnine uveličanjem svojim razne utiske
oblika učinio na nas, to će svakako u živoj prirodi ne manje
biti, gdje u tom rastu ne biva samo kohesiono vanjsko djelovanje
homogene tvari, jer živa jedinica stoji pod raznim uplivima
ne samo vanjštine, već i nutrinje svoje.


U rastu biljke, ponajpače nježne i mlade, vrlo je uplivno
djelovanje topline, vlage, svjetla i propuha iz vana, a njen
odpor, elasticitet, savijanje i gravitacija u njoj samoj.


Toplina je prvi motor života sa vlagom. Samo klijanje


t. j . sposobnost stvorbe nove biline razvija se samo ovisno o
tim uvjetima. Ne trebamo ali spominjati, da je i toplina i vlaga
samo u stanovitoj mjeri potrebna, da život bude, a da prevelika
toplina i vlaga ubijaju život. Spomenuti ćemo naprotiv,
da je hrastu lužnjaku za stvorbu prvog zelenog lista 1556" C
potrebno sbrojenih maksimalnih toplina dana, 6236" C da donese
plod, a da vegetacijom dovrši sa 6979° C.
Da te brojeve topline izpuni biljka, boriti će se na svaki
način, kao što će se boriti i protiv toga, gdje bi joj taj upliv