DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 71     <-- 71 -->        PDF

- 449 —
Mlado drvo upotrebljuju takodjer za bačvice za ulje osobito
to rade u južnoj Italiji — gdje ga vise cijene od spužvastog
duda — držedi, da ulje podaje kestenu još veću resistenciju.


Upotrebljuje se takodjer za stoliće i stolice izradjene po
kineskom načinu, za ormare, vrata, žaluzije, okvire kod prozora,
a prave se takodjer od njega i košarice raznog oblika
i raznih dimensija.


Najvažnija je svakako uporaba kestenovog drva kod fabrikacije
ekstrakta za mastila i strojbarstvo. Po velikom izkustvu
moglo bi se zaključiti, da je drvo, koje je brzo raslo,
ima manje tanina od onoga, koje je raslo polagano, dapače su
ekstrakti, uz istu cijenu proizvodnje, mnogo ljepši. Najradje se
uzimlju u tu svrhu stabla i grane od 20 do 30 godina, jer
daju ekstrakt, koji je najljepši i u kojem je najviše samoga
tanina, ali se takodjer upotrebljuju stabla sve do 80 god. Za
strojarstvo treba, da je drvo zdravo i Čvrsto, jer se ide za tim,
da se postignu svijetli produkti. U tinctoriji se ne ide toliko
za tim, jer je tamo svrha, da se postignu tamna mazila.


Danas više od 907o ekstrakta, koji se proizvadjaju u Francuzkoj,
gdje je mnogo kestenika, u Italiji, u Španjolskoj, a i
u južnoj Ruskoj služi za strojenje kože, da se pospješi proces
strojenja, koji je bio tako spor još prije 20 — 30 godina. Ekstrakti
upotrebljavani za tu svrhu moraju imat stanovita svojstva
tekućine i topivosti, a osobito, da puštaju boju, da njihova fabrikaclja
ne bude stegnuta jedino na jedno prekuhavanje i concentriranje,
nego se predmjeva kemički proces čišćenja prekuhavaujem.
Sam proces čišćenja predmetom je mnogobrojnih patenta.
Čini se, da se upotrebljuje najviše onaj s albuminima
krvi, s kojim se obara jedan dio nečistih tvari s jednim dijelom
tanina. Poshje ove operacije se filtrira tekućina i koncentrira
se uz nizku temperaturu.


Cijene ovih ekstrakta znatno su pale poradi konkurencije.
Danas su ti ekstrakti gotovo za polovicu jeftiniji. Vrlo su skupe
uredbe za pripremu, a strojevi se domala izkvare, jer dolaze u