DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 448 —


jt pravilne cjepkosti, a lakše se izradjuje, nego hrastovina;
ipak ne blanja se dobro a isto tako ne prima osobito laštenje.
Izkvari se i unistuje se, kad je izloženo nepogodama vremena,
a može se držati zabludom, što su mnogi pisci tvrdili, da su
veoma stare kuće i vrata sačuvane baš za to, što su bile od
kestena, jer je danas dokazano, da su od hrastovine, s kojom
se absolutno ne može natjecati u trajnosti, kada je izložen
vjetru i kiši. Kestenovo drvo postavljeno na suhom teško
crvotoči, ali može biti slučajeva, da je pokvareno od unutarnjih
mana, a da ne pokazuje vidljivih znakova. Može se držati, da je
kesten manje trajan, pa makar se upotrijebi i samo u suhom,
razcijepan ili otesan, od brijesta, ariža, akacije, a naprotiv trajniji
od bukve, graba, klena, običnog bora, lipe, Ijeske, topole.
Staro drvo, otesano ili piljeno, nema permanentne resistencije,
jer mu anatomska gradja nema velike cohesije, s vremenom
najme ta gradja popušta, a za to ga mnogi i ne cijene kao
konstruktivno gradjevno drvo, premda se na pogled pričinja
jakim. Naprotiv mlada stabla, nepiljena i neotesana, veoma su
resistentna i to tako, da nadvisuju samu hrastovinu. Ovim se
tumači tako česta uporaba mladih stabala za poduporke kod
krovova, gdje nam nije stalo, da nam prave lijepu figuru.


Kesten služi bačvaru kao izvrsna i dugotrajna gradja.
Upotrebljuje se kao duge za kable, badnja, čabre, barila. Čini
se, da kesten spada medju one vrsti drva, koje se u Italiji
najviše za tu svrhu upotrebljuju. Moglo bi ga se preporučiti
takodjer za bačvice za transport sladora i drugih stvari, koje
su u krutom stanju, a takodjer za lagve, u kojima se drži
obično vino. Za ovu uporabu mora imati drvo dobru gustoću,
mora biti najbolje vrsti i suho, jer u svježem stanju upilo bi
od tekućine, a tim bi bilo podvrženo deformaciji.


Da li je drvo sposobno za pravljenje duge, kušaju praktičari
lupajući njim o kamen; ako puca ili se cijepa, onda je
dobro, a ako se prelomi, onda ne valja.


Bačvari na slažu raskalanu gradju u vitla i ostavljaju tako
do jeseni, poslije se prenese u magazin. Iz magazina dolaze
duge u velike tvornice, gdje se svijaju parom.