DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 446 —


Tehnička svojstva i uporaba kestena.


Lanjske godine izašla je u Firenzi knjiga pod naslovom:
»Monografia del castagno«, koju je napisao Lodovico Piccioli,
nadzornik šumarskog okružja od Siene Kad bi se čovjek
držao ove knjige, mogao bi, a da i nije pobliže proučao šumarske
znanosti, uzgojiti krasne kestenove šume, jer je u toj
knjizi upravo opisano sve, kako treba, da se postupa kod uzgoja,
kako treba odabrati stojbinu, razložen je takodjer anatomski
sastav kestena, tebnička svojstva i uporaba drva, a napokon
spomenuti su i štetnici, koji se pojavljuju na kestenu
i obrana od njih. Knjiga je vrlo pomno obradjena na temelju
svega, što se je od najstarijih vremena pisalo o kestenu.


Kesten se je u prijašnje doba gojio u velikoj mjeri, poznat
je ved od najstarijih vremena, današnji njegovi oblici, koji su
poznati pod raznim imenima, potiču po svoj prilici od Castanea
Kubiny (Kov.) ili Castanea Ungeri (Herr), koji su nadjeni
u tercieru u južnoj Francuzkoj, Hrvatskoj, Ugarskoj i
drugdje.


Od kolike je zamašnosti gojenje kestena, iznesti ću ovdje
samo nekoliko podataka.


U blagom podneblju počinje kestesten da donaša plod ved
izmedju 20. i 30. god., ako raste na samu, da ga može obasjavati
sunce i ako su biljke proizašle od sjemena, a ako je u
sklopu, onda izmedju 40. i 60. god. Rodi dakle dosta rano, a
biljka, ako je i iz sjemena, raste dosta brzo.


Piccioli kaže, da je sam vidio 25 god. etara stabalca, koja
su bila visoka 18 m., a u 60. ili 70. god. daju debelo drvo
za konstruktivnu gradju, koje se, što se tiče debljine, može natjecati
s hrastom, kad je hrast 90 ili lOO god. star.


Francuzka ima prema drugim zemljama najviše kestenovih
šuma. Njezini kestenici zapremaju danas do 578.000 hektara,
a u sam Pariz dodje preko jedne zime do šest milijuna kilograma
ploda od kestena. U Austriji se goji najviše u južnom
Tirolu i u krajevima uz Jadransko more, a dobiva se godi