DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 119     <-- 119 -->        PDF

— 497 —


lenu zemlju ne može i ne smije biti velik, nu da je sada možda i nešto
manji nego bi baš i mogao bit, ovisi to o prilikama, koje danas vladaju.
Izgledi naime u šumarstvu u obće nisu osobiti, napose danas su
prilike glede unapredjenja nešto slabije, jer je i u zemaljskoj službi a i kod
imov. obćina većina mjesta zapremljeno mladjimi silami; uz to nisu još sve
do danas riešene molbe onih nekih slušača koji su prvi svršili, a moli
za namještenjc kod uprave državnih šuma još prije — dvie godine.


izkaz
0 uplaćenoj članarini za vrieme od 1. travnja do Iconca
lipnja 1S03.


Kr. šumsko ravnateljstvo 98 K.; V. Tolg 10 K. za g. 1903; D.
Lasman 5 K. za g. 1903.; T. Stojčević 2 K.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje
krasa Senj 24 K.; V. Pere 10 K. za g. 1903.; D. Laimer
10 K. za g. 1902.; St. Brkić 2 K.; M. Krišković za lugare 14 K.; Šumarija
Kloštar-Ivanić 26 K.; A. Klarić 4 K.; P. Knežević i J. Fiirle
8 K.; Gosp. ured II. ban?ke im. ob 122 K. 22 fil.; J. Vraničar 10 K.
za g. 1903.; M. Žibrat 10 K. za g. 1902.; T. Stojčević 2 K.; D. Lasman
5 K. 1903.; Kr. nadzorničtvo za pošumljenje krasa 4 K.; Gj. Koča
20 K. za g. 1902. i 1003.; D. Lahner 10 K. za g. 1903 ; Šumarija
brodske im. obć. Otok 32 K.; V. Dojković 10 K za g 1903.; A. Hercl
10 K. za g. 1903; M. Smolčić 5 K.; 1903.; M. Krišković za lugare
4 K.; Šumarija gradiške im. ob. Oriovac 46 K.; R Brosig 10 K. za g.
1903.; M. Mijatović 6 K ; Gosp. ured II. banske im. obć. 39 K. 64 fil.;


J. Kadleček 10 K. za g. 1903 : R. Lang 10 K. za g 1903,; V. Bonel
10 K. za g. 1903.; E. Slapničar 10 K za g. 1 ,.03.; D. Staničić 11 K. 50 fil.;
D. Lahner 10 K za g. 1904.; Lugari šumarije Garešnica 16 K.; Gosp,
ured II. banske im. obć. 38 K. 16 fil.; Felix Krejčar, Bednja 22 K.;
I. Vlahović 10 K. 1903 ; J. Svlvester, Srbija 39 K. 05 fil.
Broj-5!iL 1903.


Oglas prodaje stabala


koja će se obdržavati dana 10. kolovoza 1903. u 11 sati prije podne
u uredu kr. kotarske oblasti u Vrbovskom.


Zemljištna zajednica Vrbovsko prodaje temeljem zaključka skupštine
ovlaštenika od 22. ožujka 1903. i na temelju po veleslavnom
upravnom odboru u Ogulinu odpisom od 13. lipnja 1903. broj 1307


n. 0. odobrenog drvosječnog predloga za godinu 1903. dolje naznačene
drvne kolikoće: