DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 115     <-- 115 -->        PDF

— 493 —


nas bi to bila ne samo pogibelj, već i prava katastrofa, na koju mjerodavne
faktore naročito upozoravamo. Dobro bi bilo, da na to upozore
mjerodavne faktori i naši drvotržci, koji su se ipak jednoć valjano organi
zovali, pak se i od njih nadamo, da će ovako organizovani moći mnogo
učiniti svojim predstavkama da se razne zaprieke, koje smetaju šumsku
trgovinu, uklone, a tako ona što bolje razvije na svoju vlastitu korist,
a i na korist našega šumarstva i šuma.


Iz krugova naših dužieara primamo sliedećn viest: U drvotržnom
odsjeku trgovačkog doma obdržavali su dne 30. pr. mj. pod
predsjedanjem g. Milana pl. Weissa drvotržci dužičari sjednicu, u kojoj
bje prema ustanovljenom dnevnom redu izcrpiva razprava povedena


o stanju d-užičnog tržišta, zalihi robe i njenom unovčenju.
Pri tome su stvorena dva zaključka. Jednim bje izabran naposebni
pododbor koji ima da se pobrine o tome, kako bi se provele sve
one detailne mjere, koje su potrebne, da prilike na tržištu gotove robe
krenu na bolje, naročito glede ponudo i kupa.


Drugi zaključak ide za tim, da se uznastoji o tome, kako bi se
predusrelo hiperprodukciji duge u predstojećoj kampanji, za da se tim
putem ciene sadanjoj, skupo kupljenoj i produciranoj robi nepotrebnim
načinom ne potisnu U tu svrhu zaključili su interesenti, da valja posebnom
predstavkom i izaslanstvom umoliti koli zajedničke toli i autonomne
nadležne činbenike da se od ovogodišnjih, predstojećih jesenskih razpisa
dražbe, po mogućnosti izključe sve nezdrave, stare sastojine krupnih
omjera, koje su sposobne lih za produkciju dužice, ter u mjesto toga
da se na prodaju iznesu zdravija hrastova debla, kojih dielovi su sploh
ili barem pretežito prikladni samo za proizvodnju trupaca, Pododbor,
koj je zvan da provede stvoreni zaključak, sastati će se već 1. kolovoza
u 4 sata posije podne ovdje u sjednicu ; dočiin će se predstavke mjerodavnim
visokim mjestima podastrjeti tečajem prvih dana kolovoza.


Iz upravne prakse-


Umirovljenom učiteju ne može se priznati pravoužitničtvo
u krajiškoj imovnoj obćini, ma i potjecao iz
kr aj iške zadruge.


Rješitbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 12. kolovoza
1898. br. 45.007. potvrdjene su dolnjomolbene odluke šumskogospodarstvcnog
ureda b. imovne obćine od 1. listopada 1897. br. 4869.
i upravnog odbora županije s. od 14. ožujka 1898. br. 233. kojima je
odbijen I. Ž. umirovljeni učitelj u S., da bude uvršten u pravoužitni
katastar b. imovne obćine.


34