DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 114     <-- 114 -->        PDF

— 492 stranih
đrvotržaca; dapače ovi bivaju od godine do godine kod tih
dražba sve mjerodavniji, jer im strani znatno jeftiniji kapital omogućuje
uspješno konkurirati s domaćim drvotržcima, koji većinom sa skupim
kapitalom raditi moraju.


Hoće li se već kod ovogodišnjih dražba uvažiti i u ovom našem
listu svojedobno objedanjena predstavka naših đrvotržaca, kao i dole
navedena predstavka naših dužičara, vidit ćemo. Bilo bi u redu, jer su
želje naših đrvotržaca većinom, po našem mnienju, i opravdane. Cut
ćemo konačno i to, da li se je i na samomu načinu procjene što promienilo
u smislu nekih članaka priobćenih u našemu listu. Da li će se
specialno željama naših trgovaca-dužičara — da se što više ograniče
prodaje onih čestica, kojih su slabla sposobna u glavnom samo za proizvodnju
dužice — udovoljiti moći, teže je pitanje, prem su te želje
podpunoma opravdane, jer ima doista još silna zaliha neprodanih dužica.


Obzirom na to, da se je trgovačka bilanca i ove godine dalje
poboljšavala, naročito što i promet s hrastovim trupcima, rezanom
robom i tvorivom dosta živahno teče, pak je samo s francuzkom dužicom
vrlo slab, velimo: dobro će se prodavati one čestice, kojih su stabla u
glavnom sposobna za trupce i piljenu robu, dočim će se slabo prodavati
ona stabla, sposobna samo za dužicu. Kako baš posljednjih mnogo
ima, ne ima nade, da će ovogodišnje prodaje osobito izpasti, a dobro
bi bilo, da budu izklične ciene umjerene, pa da već jednoć i prestanu
žalbe đrvotržaca na previsoke procjene, tim više što takove vrlo visoke
i previsoke procjene — naročito u našim prilikama — pravoga smisla
ne imaju. R-flektanta na flnu hrastovinu i to ne samo domaćih, već iz
ciele srednje Evrope, ima toliko, da se ne treba bojati kakovih komplota;
svaki je od njih došao namjerom, da šumu kupi i posao učini,
čemu ih dakle previsokim procjenami tjerati u strane krajeve, iz kojih
tada mogu oštru konkurenciju praviti našoj domaćoj šumskoj robi.


Što se pako daljnjega razvoja prilika naše trgovine s drvom tiče,
ne može se, kraj tužnih parlamentarnih prilika, koje u obim polama
naše monarkije vladaju, ništa reći. Pitanja, koja bi se već davno riešiti
morala, još sveudilj riešena nisu, tako naročito obzirom na trgovačke i
carinske ugovore, a o tim ugovorima ovisi tečaj daljne naše trgovine
s drvom, koja samo tada cvasti može, bude li joj povoljnimi ugovori
eksport u razne zemlje osjeguran. Specialno za šumsku trgovinu Hrvatske
i Slavonije pogibeljne su grožnje Francuza, koji vele, da bude li
se dala talijanskima — a ne i njihovima — vinima kakova polakšica
gleđom na uvoz u austro-ugarsko carinsko područje (dakle zloglasna
vinska klauzula ma i prikratom obliku obnovila), da će oni na to odgovoriti
visokom uvoznom carinom na drvo, poimence na dužicu. Za