DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 113     <-- 113 -->        PDF

— 491 —


već oglašeno, da će doskora izaći. Cim djelo izadje, nabavit ćemo ga i


o njem potanje izvjestiti.
Pistor, die Behandlung Verungliiekter bis zur Ankunft des Arztes.
Izašlo u Berlinu nakladom R. Scliotza. Giena samo 60 filira Kritika ovo
djelo vrlo hvali, a kako je još providjeno i slikami, mogli bi preporučiti
nabavu istoga svakoj našoj šumariji. Tko naruči 50 primjeraka, plaća
po primjerku samo 50 filira.


Stoetzer, Waldwegebaukunde nebst Darstellung der Walđeisenbahnen.
Ein Handbuch fur Praktiker u. Leitfaden fiir den Unterricht.
Izašlo u Frankfurtu n.|M. kod D. Sauerliindera. Giena 6 K.


Zeiler, Universal-Holzrechner. Izašlo u Salzburgu kod E. Hollrigla.
Giena 4´/, K.


Marković, die serbische Hauskommunion u ihre Bedeutung in
der Vergangenheit u. in der Gegenwart. Izašlo kod Fricka u Beču. Giena
2 K 80 fil.


Verzeichiiiss der neueren u. gangbaren Biichererscheinungen auf
dem Gebiete der Forstwirtsehaft und Jagd, nebst einer Auswalil
empfehlens\verter Biicher aus ver\vandten Literaturgebieten. Ovaj je
popis izašao nakladom knjižare W. Fricka u Beču.


Wild-Queisiier, die Kunst des Schitssens mit der Biichse Dobiva
se kod Fricka u Beču uz cienu od 4 K 20 fil.
Bcissner, Schelle u. Zabol, Handbuch der Laubholzbenemmng.
Giena 18 K.
Seelliorst, das landwirtschaftliche Versuchsfeld der Universitilt
Gottingen. Giena 1 K 40 fil.


Promet i trgovina.


Noobaziruć se na neke zakasnjele dražbe u brdskim šumama, odnosno
na nekoje ponovne takove dražbe, može se reći, da smo obzirom
na šumske dražbe u obće u mrtvoj saisoni. Dražbe u hrasticima još
počele nisu, a dražbe u brdskim šumama su zaključene, ili bi već zaključene
morale biti. Da potonje još ipak sasvim zaključene nisu, razlog
leži u slabim dojakošnjim uspjesima istih. 0 uzrocima relativno _ slabih
uspjeha dražba u brdskim — jelovim, bukovim i smrekovim — šumama,
opetovano smo na ovomu mjestu izvieslili, naglasiv ujedno, da i ne ima
nade misliti, da bi ti uzroci doskora prestati mogli.


Dražbe u hrasticima počet će istom u rujnu ili najdalje u listopadu,
pa se je do sada .marljivo radilo, i radi, na procjenama. Kako će
ove izpasti, zanima to u vohke ne samo naše domaće već i strane drvotržce,
jer je poznato, da kod glavnih dražba — irivesticionalne zaklade,
erara, brodske imovne obćine — ima uz domaće drvotržce i sva sila
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 114     <-- 114 -->        PDF

— 492 stranih
đrvotržaca; dapače ovi bivaju od godine do godine kod tih
dražba sve mjerodavniji, jer im strani znatno jeftiniji kapital omogućuje
uspješno konkurirati s domaćim drvotržcima, koji većinom sa skupim
kapitalom raditi moraju.


Hoće li se već kod ovogodišnjih dražba uvažiti i u ovom našem
listu svojedobno objedanjena predstavka naših đrvotržaca, kao i dole
navedena predstavka naših dužičara, vidit ćemo. Bilo bi u redu, jer su
želje naših đrvotržaca većinom, po našem mnienju, i opravdane. Cut
ćemo konačno i to, da li se je i na samomu načinu procjene što promienilo
u smislu nekih članaka priobćenih u našemu listu. Da li će se
specialno željama naših trgovaca-dužičara — da se što više ograniče
prodaje onih čestica, kojih su slabla sposobna u glavnom samo za proizvodnju
dužice — udovoljiti moći, teže je pitanje, prem su te želje
podpunoma opravdane, jer ima doista još silna zaliha neprodanih dužica.


Obzirom na to, da se je trgovačka bilanca i ove godine dalje
poboljšavala, naročito što i promet s hrastovim trupcima, rezanom
robom i tvorivom dosta živahno teče, pak je samo s francuzkom dužicom
vrlo slab, velimo: dobro će se prodavati one čestice, kojih su stabla u
glavnom sposobna za trupce i piljenu robu, dočim će se slabo prodavati
ona stabla, sposobna samo za dužicu. Kako baš posljednjih mnogo
ima, ne ima nade, da će ovogodišnje prodaje osobito izpasti, a dobro
bi bilo, da budu izklične ciene umjerene, pa da već jednoć i prestanu
žalbe đrvotržaca na previsoke procjene, tim više što takove vrlo visoke
i previsoke procjene — naročito u našim prilikama — pravoga smisla
ne imaju. R-flektanta na flnu hrastovinu i to ne samo domaćih, već iz
ciele srednje Evrope, ima toliko, da se ne treba bojati kakovih komplota;
svaki je od njih došao namjerom, da šumu kupi i posao učini,
čemu ih dakle previsokim procjenami tjerati u strane krajeve, iz kojih
tada mogu oštru konkurenciju praviti našoj domaćoj šumskoj robi.


Što se pako daljnjega razvoja prilika naše trgovine s drvom tiče,
ne može se, kraj tužnih parlamentarnih prilika, koje u obim polama
naše monarkije vladaju, ništa reći. Pitanja, koja bi se već davno riešiti
morala, još sveudilj riešena nisu, tako naročito obzirom na trgovačke i
carinske ugovore, a o tim ugovorima ovisi tečaj daljne naše trgovine
s drvom, koja samo tada cvasti može, bude li joj povoljnimi ugovori
eksport u razne zemlje osjeguran. Specialno za šumsku trgovinu Hrvatske
i Slavonije pogibeljne su grožnje Francuza, koji vele, da bude li
se dala talijanskima — a ne i njihovima — vinima kakova polakšica
gleđom na uvoz u austro-ugarsko carinsko područje (dakle zloglasna
vinska klauzula ma i prikratom obliku obnovila), da će oni na to odgovoriti
visokom uvoznom carinom na drvo, poimence na dužicu. Za