DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 112     <-- 112 -->        PDF

^ 490 -


Izabran gradskim šumarom. Gradsko vieće grada Trogira izabralo
je gradskim šumarom Slavka Ožegović a bivšega šumarskoga
pristava imovne obćine gjurgjevačkc


Novi tajiiili n „Trgovačliom domu". U zagrebačkom „Trgovačkom
domu" i to u njegovom ođsjel^u za trgovina drvom ustrojeno
je novo mjesto tajnika, te je takovim postavljen mnogogodišnji član
našega družtva g. Vilim Dojković , umirovljeni kr. žup šumarski
nadzornik


Družtvene viesti.


Polilonstvena dei)utacija pred novim banom. Dne 26. pi\ mj.
imala je čast deputacija, sastavljena od članova upravnoga odbora hrv.slav.
šumarskoga družtva, pokloniti se novomu banu kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije Preuzvišenomu gospodinu dr. Theodoru
grofu Pejačević´u. Deputaciju predveo je I. družtveni podpred jednik
velem. gosp. odsječni savjetnik F. Zikmundovski, a sastojala je od gg. J.
Havasa kr. šumarskoga ravnatelja, A. Borošića kr. zem. šum. nadzornika,
D. Trotzera nadšumara nadbiskupije zagrebačke, prof. I. Partaša
družtv. tajnika A Kerna kr. žup. šum. nadzornika, kao u Zagrebu tada
prisutnih članova upravnoga odbora. Kratkom besjedom pozdravio je
vodja deputacije Preuzvišenoga gospodina novoga bana preporučujuć
naše hrv.-slav. šumarsko družtvo uz molbu, da bi Preuzvišeni gosp.
nastojao zaštićivati i promicati interese družtva i našega šumarstva u
obce, a njegova je Preuzvišenost to blagohotno i obećala; pak na što
je vodja deputacije pojedine članove iste Preuzvišenomu gospodinu banu


predstavio, deputacija bi milostivo odpuštena.
Ovogodišnja đružtvena glavna sliuijština 1 s njom spojeni
izlet u Bosnu i Dalmaciju. Posebni poziv i program za XX\TI.
glavnu skupštinu hrv.-slav. šum. družtva koja će dne 27. kolovoza o. g.
u Zagrebu obdržavati i s njom skopčani naučni izlet u Bosnu i Dalmaciju
prileži ovomu broju lista.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Dr. Hranilović i D. Hire, Zemljopis Hrvatske. Od ovoga opetovano
već oglašenoga zanimivoga monumentalnoga djela izašla je već
r 13. svezka, koja govori o našoj najzanimivijoj tvorbi — Krasu. Ovo
djelo ponovno preporučujemo


Cruttenberg, die Forstbetriebseinrichtung. Beč kod W, Fricka.
ciena 10 80 K, odnosno ciena 12 K. Ovo djelo nije još izašlo, ali je