DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 111     <-- 111 -->        PDF

— 489 -ipak
je pomno sastavljeno djelo, koje našem domaćem šumarstvu
na diku služiti može, kao i svim onim, koji su se oko sastavka
i konačnog redigiranja istog trudili; u prvom redu referenta
za sastavak ovoga naputka g. zem. šumar, nadzorniku A. Borošidu.


Izdanjem ovoga naputka, izpunjena je ne samo osjetljiva
praznina u zakonu od 26. ožujka 1894 . vec i u obće u našem
domadem šumarstvu, a sam naputak ne samo da de biti kriepki vodj
našim šumarima službujudim kod političke uprave, ved i mnogim
drugima; ponajpače može on to biti i šumarima u Srbiji, a i onim
u Bugarskoj, kojima naš jezik nije tudj. Dapače tog smo mnienja,
da bi šumarske uprave u tim zemljama — za koje znamo, da
još ne imaju posebnih naputaka na uredjenje šuma — najbolje
učinile, da uz male preinake, ved prema svojima zakonima,
taj naputak usvoje ili uzmu za temelj kod sastavka
vlastitog naputka; odnošaji tamošnjih šuma i onako su u velike
slični odnošajima onih naših šuma za koji je ovaj naš
naputak izdan. Proi /. Partaš,


Osobne viesti.


Osobna viest. Preuzviženi gospodin pokrovitelj našega družtva
Dragutin grof Khuen-He dervary, do sele ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije, imenovan je ugarskim ministrom-predsjednikom,
a novim banom kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovan je
Preuzvišeni gospodin dr. Theodor grof Pejačević , vlastelin našički,
bivši do nedavno mnogogodišnji veliki župan županije virovitičke.


Premješten je i potvrda. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao
je kr. šumarskog računarskog protustavnika Desidera Diossy-a
premjestiti od kr. računovodstva pridieljenog kr. šumarskom uredu u
Otočcu, kr. računovodstvu, pridieljenom kr nadšumarskom uredu u
Vinkovcima, i to u svojstvu predstojnika potonjega računovodstva, te
definitivno potvrditi dosadašnjeg privremenog kr šumarskog oficijala
Dragutina Orenčaka u Otočcu.