DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— 488 —


metode i propisa novog austrijskog naputka, kosile bi se


8 ustanovama našega »zakona od 26. ožujka 1894. kojim se


uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah sto


jećih pod osobitim javnim nadzorom«.


Sto se pako usvojenja modernih principa šumarske znanosti
tiče, može se reći, da naš novi naputak ne zaostaje iza
novoga austrijskoga naputka, a znatno je u tom pogledu napredniji
— što je sasvim razumljivo — od starijih naputaka:
ugarskoga i imovno-obćinskoga Uz to je novi ovaj nas naputak
jednostavniji od ugarskoga, polag kojega ima gospod.
osnova sastojati iz sijaset priloga — a koji baš nisu neobhodno
nuždni — tako, da se je prošle godine profesor uredjenja
šuma u kr. ug. ščavničkoj akademiji g. Feketa našao ponukanim
staviti predloge, kako bi se uredjajni elaborati, koji se
polag loga naputka izradjuju, ujednostaviti mogli (bila je o
tom donesena kratka viest u »Šum. listu).


Još je jedna velika prednost ovoga našega novoga naputka
i to ta, da njegove norme nisu tako krute, kao ostalih naputaka,
te ostavlja češće izlaza tako, da u pojedinim slučajevima
može uredjivač šuma i samostalno postupati, kako mu to
primjerice §§. 32., 52. i 63. zajamčuju. Nu i same osnove sastavljene
u smislu novoga naputka, mogu biti jeftinije nego li
su primjerice one sastavljene u smislu krajiškoga naputka za
šume imovnih obćina i to s toga, jer nije nuždna tako točna
procjena drvne gromade svih ?astojina. Računa se naime kod
opredjeljivanja etata samo sa sastojinami koje su dopitane najviše
trim periodami, pak je s toga bezuvjetno nuždno samo
ove sastojine točno procieniti, dočim se ostale ne moraju tako
točno procieniti: nasuprot kod imovnih obćina moći će se valjana
osnova sastaviti samo onda, budu li sve sastojine točno
procienjene, jer se kod opredjeljivanja etata s v e u obzir uzeti
moraju.


Radi ovih velikih prednosti novoga naputka, naročito njegovih
već prije spomenutih i uvaženih osebina, veseljem pozdravljam
izdanje ovog novog naputka, pa i ako je isti kasno izašao,