DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 108     <-- 108 -->        PDF

- 486 —
3. Uspjeh, koji se je dosadanjom osnovom pokazao, i to:
a) obzirom na polučeni prihod prema onom u osnovi izkazanom;
b) obzirom na količinu izsječenih i pošumljenih površina
prema posebnoj porabnoj i gojitbenoj osnovi, uz izkaz
vrhu eventualnih pristednja i predhvata, a uz predlog, kako da
se te prištednje potroše odnosno predhvati prištednjami izjednače
; c) obzirom na ustanovljeni način gospodarenja te predlogom
glede eventualne promjene načina dosadanjeg gospodarenja,
da se postavljena svrha gospodarstva što bolje polučiti
uzmogne.
4. Način, kako je izračunan prihod za daljne desetgodište i
to na glavnom i medjutimnom užitku, te koliko od tog prihoda
odpada eventualno na vanredni prihod ili na predhvat*
5. Način, kojim je obavljena procjena drvne gromade,
pak razlozi, koji su bili odlučni kod sastavka posebne porabne
osnove i gojitbene osnove za dalnje desetgodište,
6. Vrieme, kada je revizija gospod. osnove obradjena uz
naznaku roka do kojega ovako revidirana osnova vriedi.
Glavna revizija osnove poduzimlje se samo onda, kad
80 misli, da sadanja osnova više pravoj svrsi ne odgovara, te
se ima više radikalnih promjena u gospodarstvu provesti, tako:
kad valja unutarnje podieljenje šume promieniti, promieniti
način uzgoja, odabrati drugu obhodnju ili ako u obde dosadanjoj
osnovi za temelj uzeta gospodarstvena načela više ne
odgovaraju potrebama šumovlastnika. Takova glavna revizija
obavlja se sasvim po načelima koja su u obće za sastavak nove
gospod. osnove propisana.


V. Zaključneustanove.
Ovo kratko poglavlje (§U 52. i 53. govori ponajprije
samo 0 tom, da se za jednostavne gospodarstvene odnošaje može
ciela gospodarstvena osnova ujednostručiti. U tom slučaju može
sasvim odpasti opis medja, te se glede toga nuždni podatci
mogu navesti već u samom opisu šuma; može nadalje
odpasti i izkaz površina, te se takove ili izkažu po odjelima