DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— 485 računati
prihod za daljnih 10 godina, na isti način, kako je izračunan
za minulo desetgodište. Kod visokih prebornih šuma,
pak kod srednjih šuma mjerodavni su za taj posao §§. 30—34.
naputka.


Kod sastavka novih osnova za buduće desetgodište i to
ponajprije kod sastavka posebne porabne osnove za
glavni i medjutimni užitak imaju se za sjeČu odrediti u prvom
redu zaostatci na sječinama koje su već pomladjene, a tad istom
sastojine, koje su polag prijašnje obće porabne osnove odredjene
za daljnu sječu, nadalje eventualni predhvati (kod oplodnih
sječa) u sastojina budućeg desetgodišta, nu ti ne smiju biti veći
od drvne zalihe zaostale na starim sjeČinami, konačno, sastojine
koje se imaju prorediti.


Kod sastavka nove gojitbene osnove imaju se u
prvom redu odrediti za pomladjenje: one iz minulog desetgodišta
zaostale nepošumljene površine, za tim površine ; koje se
uslied buduće sječe pošumiti moraju i s njima u savezu stojeće
šumske čistine ; nadalje popravci starih kultura i pošum-
Ijenje ostalih čistina; te konačno ine možebitne gojitbene radnje.


U slučaju potrebe valja sastaviti i novu osnovu za
stelarenje kao i novu osnovu za gradnju šumskih
puteva, sgrada i inih gradjevina.


Revidirana gospodarstvena osnova ima se uskladiti. Takova


osnova ima se sastojati: a) iz revizionalnoga zapisnika i
2) ostalih (§. 42. naputka) spisa i nacrta.
U samom revizionalnomu zapisniku treba navesti:
1. Sve promjene nastale u minulom desetgodištu i to


obzirom na površinu šume i šumske medje, i uvrstiti, koji
su bili povodi tih promjena, pak stanje medjašnjih znakova;
nadalje valja spomenuti, da li su gospodarstvenom osnovom
propisani prosjeci doista prosječeni, i u kojem se stanju nalaze
šumski putevi važni za izvoz; konačno neka se navedu predloži
kako bi se dale prometne prilike poboljšati.


2. Promjene koje su nastale u sastojinama; ventualni izpravci
u starom opisu sastojina i konačno sadanje stanje dobnih
razreda uzporedjeno s normalnim.