DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 106     <-- 106 -->        PDF

— 484 —


Sam postupak kod revizije ima biti sliededi:


a) Ponajprije se imaju na temelju »očevidnika« (§. 44 )
unieti u gospodarstveni nacrt sve promjene koje su gledom na
šumsku površinu i medju još nastale tečajem minulog desetgodišta.


b) Iza toga imaju se izmjeriti i u nacrt urisati svi odsjeci,
koji su na novo nastali uslied sječe i gojitbe. U samo
unutarnje podieljenje šuma neka se tom prilikom nikako ne
dira. Novo nastavši odsjeci označuju se starom oznakom slomljenom
sa arabskim brojevima (n. pr. a/,, b/,, cA i t. d. —
Ako je uslied sječe ili gojitbe posve nestalo dosadanje razlike
izmedju dva ili više odsjeka, onda se oni moraju zajedno stegnuti
i skupno označiti starim oznakama (n. pr. ab, abe i t. d.)
Ako bi se površina šume umnožala novim odjelima, imaju se
takovi označiti novim tekućim brojevima (polag §. 4. imaju se
odjeli označiti arapskim brojevima) a iza toga ima se opis sastojina
dovesti u sklad sa sadašnjim stanjem šume. U tu svrhu
valja obići šumu i to od odsjeka do odsjeka, te opisati novo
nastale odnosno zajedno stegnute odsjeke, eventualno izpraviti
očevidne pogrieške koje su se podkrale u stari opis sastojina
kao što i zabilježiti sve promjene, koje su nastale uslied možebitnih
raznih šteta. Doba odsjeka unaša se u ovaj revidi ran
i spis sastojina tako, da se dobi, navedenoj u opisu sastojina,
pribroji toliko godina, koliko je sastavka istog proteklo.


Drvna gromada opredjeljuje se kako je već prije rečeno,
a uz pripomoć gospodarstvene kontrolne knjige o šumskim
užitcima. Osobito točno treba pronaći drvnu gromađu onih
stabala, koja su nastala na starim sječinama, dočim se za sastojine,
koje će u daljnim razdobljima do sječe doći, imati zaliha
tako naći, da se k zalihi izkazanoj u opisu šuma pribroji
prirast za minule godine.


Odredbe za buduće gospodarenje valja stegnuti na najnuždnije
odredbe.


4. Nakon svega toga ima se sastaviti nov a skrižaljka
dobnih razreda, nov a obća porabna osnova, a po tom prora