DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 105     <-- 105 -->        PDF

~ 48B —


knjigu u obliku čestnika crvenilom. Kad se užitci putem dražbe
unovčuju, ima se utržak u kontrolnu knjigu upisati, inače
upiše se ona vriednost, koja odgovara postojedim rajestnim cienama.


Kod visokih šuma koje se sieku čistom ili oplodnom,
za tim kod visokoga drveća srednjih šuma, ima se gospodarstvena
kontrola protegnuti na kontrolu glavnog užitka obzirom
na površinu kao i drvnu gromadu, dočim se kod sitnih šuma,
pak sitnoga drveća srednjih šuma, a medjutimnog užitka u
obde, prihodi kontroliraju u pravilu samo polag sječne površine
a jedino sbog očevidnosti o visini prihoda izkazuje i drvna
zaliha.


Kod visokih prebornih šuma i kod pretvorba u vrsti uzgoja,
kontroliraju se prihodi i po sječnoj površini i po ukupno m
prihodu na drvu. Kod oplodnih sječina obalja se kontrola zajednički
za sve dotične odsjeke, a prihodi na drvu obračunaju
se na koncu sječe.


V. Revizija gospodarstvene osnove.
Prema ovomu nazlikuju se dvie vrsti revizija i to:
A) Obična revizija, koja se u pravilu obavlja svakih 10 godina
B) Glavna revizija koja se obavlja nakon dva ili više
desetgodišta.
A) Obična revizija. Već kod ove revizije može se
sastaviti nov a obća porabna osnova za one šume, koje se sieku
čistom i oplodnom sječom, a tako isto i za sitne šume eventualno
prema obrazca 13 (to je obrazac za gospod. program)
i to tako, da se prvi stupac opredieli za prihod budućeg desetgodišta,
dočim da se u minulom desetgodištu posječene površine
uvrste iza zadnjega razdoblja kao užitci u budućoj obhodnji.
— Posebna porabna i gojitbena osnova za buduće desetgodište
imaju sastaviti prema obrazcima 10. i 12. (obrazac


10. nosi naslov: »Posebna porabna osnova za glavni i međjutimni
užitak i kontrolna knjiga o šumskih nžitcih za desetgodište
... . a obrazac 12. »Gojitbena osnova i kontrolna knjiga
0 gojitbenih radnja za desetgodište . . . .)