DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 104     <-- 104 -->        PDF

— 482 —


III. Očevidu ost i kontrola go 3 po lar stvene osnove
(program a).
Da se uzmogne voditi očevidnost o gospodarstvenoj osnovi
(programu), kao i u svrhu da se mogu svrsi shodno provesti
revizije gospodarstvenih osnova, odnosno sastaviti ponovni gospodarski
program : treba za sve šume jednoga šumoposjednika
i to šume koje leže u istom upravnom kotaru voditi »Očevidnik
o gospodarstvenih osnova (programa). — U takov se
očevidnik za svaku gospod jediničnima: 1. uuieti sve promjene
nastale tečajem jedne godine u samoj šumskoj površini; 2. zabilježiti
sve one dogodjaje, koji mogu biti od važnosti po
šumsko gospodarstvo; 3. zabilježiti kako se je razpoložilo s onim
utržkom, koji je dobiven predhvatom ili vanrednim užitkom.
Sama kontrol a gospodarstvene osnove i li programa obavlja
se tako: 1. da se kcd sastavka posebne gosp. osnove ili programa
unesu sječine u gosp nacrt samo olovkom ; istom kad
osnova ili program bude konačno odobren, smiju se i moraju se izvući
crvenilom i providiti brojem one godine za koju su odredjene.
Osim toga imadu se godišnje sječine i u naravi izkolčiti
i obilježiti; i to, ili za svaku godinu napose ili — kao što
kod oplodne i preborne sječe — za više godina zajedno. 2. Kod
sastavka godišnjih drvosječnih predloga imaju se u obzir uzeti
eventualna prekoračenja ili jM´ištednje na odredjenom godišnjem
prihodu, te po tom eventualni manjak izravnati. 3, Konačno
imaju se voditi gospodarstvene kontrolne knjige o šumskim
užitcima i kulturama. Ove knjige već su sadržane u obrazcima


10. i 12. (obrazac 10. propisan je za »porabnu osnovu« a 12.
na »gojitbenu osnovu«). Ovaj je spoj sgodno udešen i podpunoma
svrsi shodan. U ove kontrolne knjige unašaju se faktični uspjesi
sumarno. Prihodi od nepredvidljivih užitaka imaju
se u kontrolnu knjigu unieti crvenilom. — Na izmaku desetgodišta
ili kod zaključka gospod. kontrolne kiljige, koji se
sbog eventualne revizije još prije obaviti ima, ;mora se kod
oplodnih sječa, glje još dovršna sječa provedene nije,
površina koja odgovara posječenom starom drveću, unesti u