DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 103     <-- 103 -->        PDF

— 481 —


takav program sastaviti u formi uredjajaoga zapisnika i bez
svakih skrižaljka, a samo treba da se:


1. prikaže sadanje stanje šume obzirom na položaj, površinu,
tlo, vrst drveda i uzgoja, drvnu zalihu i prirast, to pravne
i posjedovne odnošaje;
2. učine odredbe, koliko de se, gdje i kojim načinom crpiti
šumski užitci odnosno izvadjati šumske gojitbe.
Ako je šumska površina tako velika, da se može
uvesti potrajno i pravilno gospodarenje, tada se ima za visoke
šume koje se sieku Čistom i oplodnom sječom, pak sa sitne
šume upotriebiti obrazac 13., dočim za preborne i srednje šume
obrazce, koji su propisani za gospod. osnovu.


Kod sastavka ovakovoga programa treba ovako postupati:


1. Ponajprije se ustanovi šumska površina, za tim se
urede medje i po tom priredi gospodar, nacrt i to na temelju
kopije katastralne mape; tada se provede eventualno unutarnje
podieljenje šume, razdieliv istu u odjele i to samo kod većih
suma, dočim kod manjih šuma već same medje odjela
mogu služiti medjama unutarnjega podieljenja.
2. Opis sastojina stegne se samo na najnuždnije opazke
glede: stojbine, vrsti drveda, obrasta, drvne zalihe, dobe i tekućeg
prirasta.
3. Gdje je mogude neka se sastavi i skrižaljka dobnih
razreda, dočim u obdoj porabnoj osnovi valja predočiti smjer
bududeg gospodarenja i zajamčiti potrajnost užitaka.
4. Po tom valja ustanoviti godišnji redoviti ili vanredni
prihod, odnosno predhvat.
5. Konačno valja opredieliti i ustanovitu površine na
kojim de se sjedi glavni prihod na drvu i površine koje de se
proredjivati.
Za posebnu porabnu i gojitbenu osnovu za budude desetgodište
neka se rabe obrazci propisani za gospodarstvenu osnovu.
U uredjajnom zapisniku ima se samo u kratko opisati sadanje
stanje šuma i budude šumsko gospodarenje.