DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 102     <-- 102 -->        PDF

— 480 —


F) Uskladba gospodarstvene osnove. U ovom
(§. 42.) u kratko se nabrajaju oni dielovi iz kojih se ima
svaka šum. ^osp. osnova sastojali, a ti su bitni dielovi: 1. Ure djajni
zapisnik, a taj se dieli u: a) »opis šuma« koji
ima da sadržaje: 1. fizičke odnosaje, 2. pravne odnošaje,


3. gospodarstvene odnošaje; i p) »buduće šumsko gospodarenje
« . Nadalje sadržaje kao priloge:
2. Opis šumskih raedja.
3. Izkaz površina.
4. Opis sastojina.
5. Skrižaljku dobnih razreda i obću porabnu osnovu.
6. Izkaz 0 proračunanju godišnjeg prihoda.
7. Posebnu porabnu osnovu.
8. Gojitbenu osnovu.
9. Osnovu za gradnju šumskih puteva, sgrada i inih
gradjevina.
10. Prepis rabljenih prihodnih skrižaljka.
11. Pregledni izkaz o rezultatih pokusnih ploha.
12. Gospodarstveni nacrt, a kod šuma preko 6000 kat.
rali površine i pregledni nacrt.
Kao novo je, da se zahtjeva pod točkom 11. navedeni
»pregledni izkaz o rezultatih pokusnih ploha« te smo naročito
i mi nastojali da bude propisan, posto smo se osvjedočili,
da je to osobito svrsi shodno, jer se time ne samo lahko kontrolirati
mogu u opisu sastojina izkazane drvne gromade, ved
je polag tog izkaza moguć najdetailniji uvid u odnošaje pojejedinih
sastojina.


II. Sastavak gospodarstvenoga programa.
Ovo poglavje (§. 43.) govori o gosp. programu, koji nije
nego mala jednostavna gosp. osnova. Gospodarski program
sastavlja se samo za budućih 10 godina, a u glavnom
po načelima koja su propisana za sastavak gosp. osnove. —
Ako su odnošaji šume skroz jednostavni može se