DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 101     <-- 101 -->        PDF

— il9 —


je ovaj način računanja predhvata posebnim računskim primjerom
objašnjen. U našim odnošajima i gledom na šurae za
koje je ovaj naputak izdan, ova je ustanova glede vanrednog
prihoda i predlivata po našemu mnienju od osobite važnosti,
da se naime ne oštete kasnije generacije na korist sadašnje —
a bilo je takovih slučajeva, pak možda i najviše s toga — jer
nije bilo shodnih ustauova.


E) Sastavak osnova za buduće desetgodište.
U ovom se podpoglavju ponajprije gotovo o tom što se ima
smatrati glavnim a sto raedjutimnim užitkom, a tad
se istom razlaže, kako se ima sastaviti posebna porabna
osnova za glavni i medjutimni užitak.


Ista se sastavlja na temelje obde porabne osnove, a m buduće
desetgodište tako, da se za svaku godinu izkaže napose
koja će se površina posjeći i koju će drvnu gromadu dati. U
toj osnovi valja posebice naznačiti veličinu redovitog i vanrednog
prihoda i to: po vrsti drveća i drvnoj zalihi, a osim toga
još i propisati način sječe.


I za medjutimni užitak sastavlja se porabna osnova, ali
ipak tako, da se za obje ove osnove rabi jedna tiskanica polag
obrazca 10. Za uporabu nuzgrednih užitaka u pravilu se ne
pravi nikakova posebna osnova; samo sa stelarenja, ako se u
većoj mjeri izvršuje, neka se sastavi pcsebna osnova za buduće
desetgodište. Gojitben a osnov a sastavlja se takodjer
lia buduće desetgodište i to na temelju: opisa saatojina, posebne
porabne osnove i gospodarstvenog nacrta, a sastavlja se
običajnim načinom, te se ima za to upotriebiti skrižaljka polag
obrazca 10.


Osim ovih običajnih osnova još propisuje naputak, šLo


vrlo shodnim držimo, a svojedobno smo i u ovom listu zago


varali, sastavak posebne osnove za gradnju šumskih


puteva, sgrada i inih gradjevina u kojoj se ima pro


pisati red, kojim će se one u budućem desetgodištu izvesti, a


k tomu naznačiti i kojim od prilike troškom.