DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1903 str. 100     <-- 100 -->        PDF

— 478 —


Važna je daljua ustanova naputka koja govori o «vanrednom
prihodu i predlivatu« u šumama. Ponajprije
nabraja se sto sve spada u vanredni priliod. Taj sastoji od
drvne gromade: dobivene kad se prosieku prosjeci (koji su izluceni
kao posebni odsjeci) na površinama šumskoj kulturi otudjenim
i što je osobito važno, sav onaj ustanovljeni prihod, koji je
veći od normalnoga.


O ovom posliednjem naputak toČno kaže, kako se može
pronaći. Za visoke šume, koje se sieku čistom i
oplodnom sječom, pak za sitne šume proračunat će se
taj vanredni prihod tako, da se pošumljena površina gospod.
jedinice svede na jednaku stojbinsku vrstnoću, već prema odabranoj
vrsti drveća i uzgoja, i ovako stegnuta površina umnoži
sa normalnim poprieČnim godišnjim prirastom po rali, koji se
izvadi iz skrižaljke prihoda a odgovara dotičnom stojbinskom
razredu i odabranoj obhodnji. Odbiv ovako proračunani normalni
godišnji prihod od prihoda, koji je ustanovljen obćom
porabnom osnovom, dobiva se taj vanredni prihod. Za pre-
borne i srednje šume može se taj prihod na taj način
proračunati »da se od godišnjega prihoda ustanovljenog obćom
porabnom osnovom, odbije popriečni godišnji prirast za cielu
gospod. jedinicu i za ustanovljeno normalno stanje svih razreda
debljine prije sječe, odnosno svili dobnih razreda; ostatak
predstavlja tada vanredni prihod«. I kod pretvorbe prebornih
šuma u šume, koje će se sjeći čistom ili oplodnom sječom,
ima se po istim načelima taj prihod izračunati, uzev za podlogu
računa onu obhodnju i vrst drveća prema kojima će se
gospodariti nakon pretvorbe. Slično postupa se kad se visoke
šume u sitne ili srednje pretvaraju. Osobito onda, kad nije
provedeno izjednačenje razdobnih prihoda, imat će se normalni
prihod sravniti sa prihodom ne samo prvog već i daljnih razdobja
te kod toga paziti : da li razlika izmedju normalnog i
sbiljnog prihoda prvog razdobja doista predstavlja vanredni
prihod ili se možda mora smatrati predhvato m na redovitom
prihodu daljnih gospodarstvenih razdobja. U naputku