DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 75     <-- 75 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Plutnjak i pluto. (Svršetak). Piše Drag. Hire 309—318
Šumarstvo u Srbiji. (Nastavak) 319—333
Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih zajednica.


Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar 333^354
Uredjenje ponorah. Piše B. Kosović 355—358
Listak. Osobne viesti: Imenovanja 358


Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj


7. travnja 1903 358—361
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 361—362
Promet i trgovina 362—368
Iz upravne prakse 369—372
Različite viesti: Štete od zareznika. — Više šumarsko
učilište u Bieli (Weisswasser) u Ceskoj. — Uzgoj
običnoga oraha u šumama u Njemačkoj. — Štete
od smrekovoga pisara u području imovne obćine
križevačke. — Viesti iz kr. šumarske akademije —
Štetnik u našim vinogradima 372—376


Oglasi dražbe i obaviest 376—379
Molba na sve čovjekoljube 380