DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 73     <-- 73 -->        PDF

—"379 —


3


Drvna aromađa
Broi stabala


3


o
u m´ po procjeni 03
P
5^= Naziv šumi
.s.
^ gj N bukovo ´32 03
skog predjela OJ 03 a g|


TS
03 a


OJ


=3


o 0-" p 03 a U
o
M > tvorivo!
o
> > 9
3
> r2 3 o o .L i 1 gorivo S 3


H Kn
o ´a; a "OJ .^ ^


građja | N ´^


´—3
m


20 Kefiina
greda I. 7 1897. 4182 306 8955 9162
yi JI 11 7 1898. — — 3210 — 138 6445 6298
22 )i 71 7 1899. — — 4673 — 162 11316 10768
23 bB
)i „ 7
8 1900. --3486 — 42 6758 6235
24 O » )5 8 1901. — — 1461 — 71 3146 3039
25 ^< » )) 8 1902. -— 1116 — 88 2941 2964
26 m Švičko bilo IV. 5 1899. — — 1472 — — 1737 1042
27 » » 5 1900. — — 967 — — 1160 697
28 n ,. 5 1901. 23 — 1399 63 63 2226 1733
2,9 „ " 5 1902. 43 -557 10 19 1328 906
30
(D
Veliki Javornik
A/II. 3 1901. 311 34 125 1439 162 — 5172
31 „ n 3 1902. 222 26 204 970 146 — 3602
32 Markovac A/III. 4
6 1902. 503 160 840 1831 118 2250 8738
33 Pavlovac A/IV. 2 1902. 615 88 442 2684 315 11815


U drvosjeke pod tekućim brojevima 20—25 u Kečinoj gredi izgraditi
će se za izvoz materiala neobhodno potrebna cesta o državnom
trošku.


Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod podpisanog kr.
šumskog ureda i kod dotičnih kr. šumarija, ter će se na zahtjev i
dostaviti.


U Otočcu, dne 6. lipnja 1903.*)


Kr. šumarski ured.


*) Za ovaj se oglas pristojba za uvrStenje zaračunati ne će, pošto će se dražba
već danas održati. Uredn.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 380 —


Molba na sve čovjekoljube.


Zagrebačka okružna blagajna za podporu boleslnika u ime biednih
bolestnih radnika, u ime onih, koje je bolest shrvala te su morali napustiti
svoj rad, bez nade, da će im se ikad povratiti zdravlje, a bieda
i siromaštvo, koje ih uslied toga okružuje, prestati, u ime svih tih nevoljnika,
koji sad bezpomoćno čekaju neumitnu smrt, da ih rieši duge
bolesti, te da se mukotrpni smire na tihom počinku, u ime svih tih
obraća se blagajna za podporu bolestnika u Zagrebu
na sve čovjekoljube, da doprinesu makar kakvi mali
prinos za gradnju lječilišta za sušičave.


Znanost je ustanovila, da je ovakovo lječilište neobhodno nuždno
za povoljan uspjeh Iječenja sušičavih, da je u takovom zavodu moguće
bolestnika podpuno izliječiti. Za to se obraćamo ovim na svakoga
čovjekoljuba da nas u našemu poduzeću podupre kako bi makar i malim
početkom udarili temelj borbi protiv sušice, borbu koju su u svim
kulturnim zemljama svi faktori u slogi sa najširim slojevima pučanstva
odlučno i svestrano započeli.


Naš naum naišao je na obćenito odobravanje, pa je i liečničk i
sbor kraljevina Hrvatske i Slavonije u svojoj sjednici dne


30. siečnja 1903. jednoglasno stvorio ovaj zaključak: „Sbor liečnika
kraljevina Hrvatske i Slavonije, saslušavši u mjesečnoj svojoj skupštini
od 23. prosinca 1902. raspravljanje dr. Gj. Richtarića i dr. M. Dežmana,
o osnutku pučkoga lječilišta za sušičave zagrebačke okružne blagajne
za podporu bolestnika", izjavljuje, da najvećom simpatijom
prati nastojanje oko osnutka sanatorija za sušičave.
Nadajući se obćenitoj podpori, obraćamo se na svakoga prijatelja
narodnoga zdravlja, da nas u našemu poduzeću podupre, pak u svrhu
gradnje lječilišta priloži makar kako maleni novčani prilog. Neka se
kod svake prigode, gdje bi se mogao sabrati makar kakav iznos u
svrhu gradnje lječilišta za sušičave, svatko sjeti sušičavih radnika i njihovih
porodica, svih biednih sušičavih pa neka nastoji, da u tu svrhu
svatko priloži makar koji iznos. Uznastoji li svaki prijatelj narodnoga
zdravlja oko toga poraditi, doskora će se moći sakupiti dostatna gradjevna
glavnica za gradnju lječilišta


Prinose pa i najmanje prima sa zahvalnošću:


Zagrel)ačka okružna blagajna za podporu bolestnika.


Zagreb, Ilica 49.


Uređjuje Ivan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreclit (J. Wittasek.)