DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 376 Štetnik
u našim rinogradima. Pošto .~e je moljac groždja
ove godine u vinogradima u dosta velikoj množini pojavio, to upozorujemo
posjednike vinograda, da poduzmu zajedničld rad oko uništavanja,
ako hoće da si prihod od vinograda osiguraju.


Moljac groždja može se uništavati tako, da se sakuplja sada dok
grozdići cvatu, jer se u istima njegova gusjenica nalazi, te se ista uništuje,
Drugo je pako sredstvo, da se uzme na lOO litara vode 2 klg.
buhača i 3 klg. crnog sapuna za mazanje (Schmierseife), te se buhać i
sapun najprije raztope svaki za sebe posebno u manjoj količini vode i
onda zajedno pomiešaju, te se time škrope grozdići. Za škropljenje
mogu se upotriebiti ili male štrcaljke ili obične štrcaljke, koje se rabe
za štrcanje sa modrom galicom. „ Gospodarsld List.".


Br. 3394. ex 1903.


Oglas dražbe.


Kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


12. kolovoza 1903. u 11 sati prije podne lih putem pismenih ponuda u
V. i VI. sjekoredu kr. šumarije Umetić u godinama 1903.—1907. izrabiti
se imajuća drvna gromada od circa 89.785 rn´´, koja se sastoji poglavito
iz bukovih i grabovih, tcr nješto cerovih i drugih stabala od
podredjenih vrstih drveća.
Izklična ciena po kub. metru stablovine iznosi kod bukovog, grabovog,
cerovog i javorovog drvlja, (1) jednu jkrunu; a kod brezovog,
topolovog i ostalog drvlja od podredjenih vrstih (18j osamnaest filira.


Pobliži dražbeni kao i ugovorni uvjeti mogu se dobiti kod podpisanog
kr. šumarskog ravnateljstva kod kr. šumarije u Rujevcu.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Obavjest


glede ovogodišnje redovite glavne skupštine „Hrv.-slav. šumarskoga
družtva" i s njom skopčanoga naučnoga izleta.


U smislu zaključka družtvenog upravljajućeg odbora od 29. lipnja


t. g. obdržavati će se ovogodišnja družtvena XXVII. redovita glavna
skupština oko 20. kolovoza t. g.
Nakon skupštine preduzeti će se izlet kroz Bosnu i Dalmaciju uz
sliedeći razpored:


1. dan dolazak, boravak i noćenje u Dobrlinu;
2. dan kolima preko Krupe na konak u Bihač;
3. dan preko Petrovca na konak u Drvar;


ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 877 4.
dan industrijalnom žt-Ijeznicom dioničarskoga družtva Ote Steinbeissa
do Knina, te dalmatinsjconi željeznicom na Jconali u Spljet;
5. dan razgledavanje Spljeta i okolice;
6. dan odlazak parobrodom te povrat preko Rieke.
Glede vožnje na industrijalnoj željeznici upozoruju se p, n. gg.
članovi, da će se glasom obavjesti visoke bosansko-bercegovačke zemaljske
vlade, moći vožnja na toj željeznici dozvoliti samo onim članovima,
koji budu podpisali obveznicu, kojom se za slučaj nesreće odriču
svake odštete za možebitne ozliede.
Poprilični troškovi izleta, računajuć od Zagreba, te opet povrat u
Zagreb, iznositi će oko 120 K.
Ona p. n. gg. članovi, koji žele kod spomenutog izleta sudjelovati,
umoljavaju se, da tu svoju nakanu izvole priobćiti ovom predsjedničtvu
najkasnije do 20. o. mj., jer se na kasnije stigavše prijave ne će moći
uzeti obzir.
Ona p. n. gg. članovi, koji su namješteni kod političke uprave u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, te koji budu izletu prisustvovali samo
u onom slučaju, ako u tu svrhu dobiju od visoke kr. hrv.-slav.-dalm.
zemalj. vlade podporu, ne trebaju se posebno prijaviti, jer će glede njih
ovo predsjedničtvo dobiti obavjest od šumarskoga odsjeka visoke kralj,
zemaljske vlade, bto se pako tiče sudjelovanja one p. n. gg. članova,
koji službuju kod krajiških imovnih obćina, primjećuje se, da će biti
dovoljno, ako dotični gospodai´stveni uredi, do ustanovljenog roka, ovom
predsjedničtvu priobće broj činovnika dotične imovne obćine, koji će
izletu prisustvovati.´
Upozoruje se konačno, da će svi oni p. n gg. članovi, koji budu
svoje prisustvovanje najavili, biti takodjer dužni izletu prisustvovati, jer
bi u protivnom slnčaju bili dužni naknaditi šumarskom družtvu one
troškove, koje bi isto usljed njihovog izostatka, eventualno moralo za
nje platiti.
Dnevni red glavne skupštine i dan za obdržavanje iste i za izlet,
te delailni program izleta, oglasiti će se naknadno u budućem broju


družtvenoga lista i u javnih glasilih
Predsjedničtv o hrv.-slav. šumarskog a družtva .
.U Zagrebu , 1. srpnja 1903.
I. Podpredsjednik: Tajnik:
F. Z i k m u n d 0 w s k y. A. K e r n.
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 378
Oglas dražbe


kođ kr. šumarskog ureda u Otočcu prodavati će se dne 1. srpnja 1903.
u 10 sati do podne putem zatvorenih ponuda sliedeće drvne gromade


H


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


o3


a


s


iD
o


fl


IZ!


o3


M


O


c3


>
^


V


a.
r—a
>A


Naziv šumskog
predjela


Nađžak bilo


»
»


Atpališan


»


Lomska
diiliba
Konjska
draga
Begovača
kosinjska


j?


Krasanska
duliba


Titra


V
Međveđjak


»


Mali
Javornik


»


n


o


A/I.


»


n


A/n.


n


A/[II.


51


A/IV.´


?)


B/I.


I.
n


51


VII.
»


K/III.


n


n


u šumi na panju.


3 Drvna gromada
Broj stabala 3


u m´
po procjeni


o
C3
O


M)
:D


03


ag-S bukovo ´3 08


C8
=3 a


5? o o´-r


3
o > > > o tvorivo a s
p> s o o.g; i gorivo u: 3


o
73 1—1


1—i
a gradja


2


1900. 965 101 2558 1388


3
3 1901. 5 — 1331 -59 2629 1264
3 1902. -— 2541 — 17 1819 789


4 1900. 179 215 1286 2216 354 2629 11376


4 1902. 1441 1691 1267 6715 100 1787 29469


3 1900. 1065 63 1671 5628 620 5379 25437
4


1902.
3818 164 1027 6485 701 — 27565


5
3 1901. 228 83 444 1078 198 1494 5518


3 1902. 524 -379 1179 103 1090 5141
5 1902. — — 640 — 68 973 611
5 1893. 248 26 ~ 1429 — — 4629
6 1898. 310 51 755 1770 , 959 — 8802
7 1900. 154 35 1001 1075 1731 — 9045
7 1902. 545 119 7C0 1645 G27 — 7364
4 1901. — — 70 — 52 277 277
4 1902. — — 39 — 48 — 154
5 1900. — — 218 -266 — 852
5 1901. — — 367 — 318 — 1019
5 1902. ´ 480 386 1236


"