DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 372 F=
glavnicaupravnihtro


škova 1 krunu 38 fil, i p o


r e z a 1 krunu 30 fil. po jutru. = 89 kruna


jj = p o s t 0 t a k 3,


w = 6i7poprečnastarostsastojine.


Prema tomu iznuša troškovna vrieđnost 7-godišnje


sastojine po jutru = 64 K. 03 fil.


a ona 6-godišnje sastojine . . = 58 „ 73 „


dočim razlika = 5 ,, 30 „


Buduć je 507o prirasta uništeno, to svota od . . — 2 „ 65 „
predstavlja vrieđnos t štete , koja je po ´rali uslied ogrižavanja
mlade sastojine po divjači učinjena.


Ako se k tomu pribroji iznos od 7 kruna 96 filira, koji je potreban
za pokriće troškova glede stavljanja ogriženih stabala
na panj, to iznaša sveukupna naknada 10 kruna
61 fil. po jutru, a za 9-7 jutara 102 krune Q2 Hl.


Pošto je ta šteta počinjena ne zemljištu tužiteljičinom, koje je uzakupljeno
lovište tuženika, to su ovi dužni štetu tu i naknaditi tužiteljici
(§. 32. si b. zakona od 27. travnja 1893. o lovu) kao i nositi postupovni
trošak (§. 41. ibidem).


Podjedno je spomenutom vrhovnom rješitbom izrečeno, da šumarski
tehničari u sličnim slučajevima prema izloženom gore računu štetu obra
čunavati imadu. Priobćio F. Halađi.


(Iz Mjesečnika pravničkoga družtva).


Različite viesti.


Štete od zareznika. Iz Bosne javljaju nam sliedeće : u području
šumske uprave Olovo već se je o. g. opazio i znatno je razširen smrckov
(omoi´ikov) pisar (Bostrvchus tjpograpluis); a ne manje i u šumama
sarajevske šumske uprave. Usljed toga, što je vrieme u rano proljeće
bilo vrlo toplo, ovaj se je neprijatelj u tolikoj mjeri pojavio.


Stroge mjere proti utamanjenju ovog zareznika jesu preduzete;
stabla se imadu doznačiti za namirenje pravoužitnićke potrebe, te se
najskorije moraju izraditi ili bar oguliti, a kora spaliti. Bojati se je kalamiteta
i to tim više, budućje južni vjetar (sirocco) u veljači o. g. znatne
štete u ovim šumama počinio; sastojine su djelomice čiste smrekove, a
inače mješovite sa jelom.


U istim šumama sarajevske šumske uprave i političkog kotara Kladnja
(šum. uprava Olovo), te kotara Vlasenice jest u -godini 1900. velike
štete nanio isti zareznik. Napadnuta ploha jest svakako velika, nu neda